Bedriftsprofilen: Olimb vil være ledende på NoDig i Norge

Publicerad: 21 februari, 2019

- I Olimb har vi en klar ambisjon om å være ledende i Norge på fornyelse og etablering av rør uten å grave eller rive. At andre seriøse aktører i markedet vil utfordre oss på dette, er bare bra, sier markedssjef Peer-Christian Nordby.

Bildet:Olimb Anlegg utfører styrt boring under et parkanlegg.

Olimb er den største norske aktøren innen rørfornying og etablering av rør uten graving. Dette er en posisjon selskapet jobber hardt og målrettet for å beholde, hver eneste dag.

Alltid foran

Helt siden selskapets spede begynnelse har Olimb vært en betydelig aktør innen vann- og avløpssektoren i Norge. Grunnlegger Kristian Olimb lå alltid i front med metoder og utstyr for å gjøre en best mulig jobb med minst mulig graving, lenge før NoDig var et begrep. Allerede i 1969 anskaffet han de første maskinene for rørtrykking, som erstattet utgraving for hånd. I 1977 installerte han den første strømpeforingen i Norge, i Ragna Nilsens vei i Oslo. Det var starten på et nytt eventyr for Olimb og en viktig milepæl i NoDig-historien.

-Takket være Kristian Olimbs evne og vilje til å finne og ta i bruk stadig nye og bedre løsninger på utfordringer i fornyelse og etablering av rør, kan Olimb i dag tilby et bredt utvalg av effektive og velutprøvde NoDig-metoder for norske forhold, forteller markedssjef i Olimb Peer-Christian Nordby.

To selskaper under samme logo
Olimbs NoDig-virksomhet er i dag organisert i to selskaper:
Olimb Anlegg AS har spesialisert seg på boring for gravefri etablering og framføring av nye rør i fjell, løsmasser og kombinasjonsmasser. Styrt boring, hammerboring, rørtrykking og tunnelering er blant ekspertiseområdene til selskapet, som er 100 % eid av Olimb-familien.
Olimb Rørfornying AS har spesialisert seg på rørfornying med strømpeforing og tett-tilsluttet rør. Selskapet jobber innenfor to hovedområder: Rørfornying av offentlig og privat vann- og avløpsnett, og strømperenovering av innvendige avløpsrør i bygninger. Selskapets største eier, danske Per Aarsleff AS, er markedsleder på rørfornying i Europa.
- Samlet står Olimb for en unik historie, erfaring, kompetanse og posisjon innen NoDig-faget. Det er ikke uten grunn at vi av mange oppdragsgivere er en foretrukket leverandør på vanskelige prosjekter, sier Nordby.

Kvalitet først og sist
Strømpeforingen som Kristian Olimb installerte i Ragna Nilsens vei i 1977, er fortsatt i bruk og i god stand, og er et av mange bevis på at innovasjon og kvalitet alltid har stått i høysetet i Olimb.
-Dyktige medarbeidere, stor verktøykasse, topp utstyr og prima sluttresultat er våre viktigste konkurransefortrinn i kampen om kundene. Vi skal ikke være et lavpris-selskap med de forenklede løsningene. Vi skal være den leverandøren som alltid setter kvalitet og holdbarhet på sluttproduktet først og sist, forsikrer Norby.  

-Olimb var den første norske rørfornyingsaktøren som oppnådde Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk for rørfornying av innvendige avløpsrør. Det er vi stolte av. Vi arbeider kontinuerlig for at ytelse og kvalitet på Olimbs produkter i rørfornying skal være i tråd med de krav som settes til fornyet levetid for rør, i praksis «like godt som nytt». Innvendig lover vi minimum 50 år, og på utvendig ledningsnett er det 100 år som gjelder, etter krav i VA-Miljøblad nr. 91.

Konkurranse er sunt
-I alt vi gjør er vi dessuten bevisst på konkurransen i markedet. Vi skal arbeide enda smartere, og hele tiden ligge i forkant med metoder og produkter, forteller markedssjefen.
-Samtidig mener vi at konkurranse er sunt. Det finnes mer enn nok dårlige rør til alle. Når NoDig- og rørfornyingsoppdrag utføres på en god måte av seriøse, ansvarlige aktører, vil det bidra til at gravefrie metoder får et enda sterkere fotfeste, både i det offentlige og det private markedet. Denne type konkurranse gagner både ledningseiere, entreprenører og NoDig som fag. Det er bare positivt, sier Norby.

Vil holde NoDig-stien ren
Men nettopp fordi behovet for ledningsfornyelse i Norge er så stort, kan det også være en fare for at det utvikler seg en klondyke-stemning i markedet.
-Vi vil helst ikke slippe til «gullgravere» og aktører som tror de kan dette faget, men som etterlater seg uferdige jobber og problemer for de seriøse aktørene. Skal vi klare å holde stien ren for NoDig-faget, må alle aktører i bransjen stille strenge krav både til seg selv og hverandre.

Byr gjerne på kompetanse
Olimb har gjennom mange år vært en initiativtager og pådriver når det gjelder å øke kompetansen innen rørfornying i Norge og Norden. Både Nordby selv og flere andre representanter fra Olimb deltar i en rekke ulike faglige fora for å fremme enda bedre kvalitet innen dette fagområdet, og deler gjerne sin kompetanse både med både ledningseiere, konsulenter og med andre aktører.
- Hos oss har det alltid vært en lav terskel for å ta kontakt og spørre om det man måtte lure på, smått eller stort, rundt gravefrie metoder. Slik skal det fortsatt være, lover Peer-Christian Nordby.
I samarbeid med dyktige fagpersoner fra rådgivende selskaper og andre entreprenører, har Olimb utarbeidet en gratis «lærebok» som skal gjøre det enklere for bestillere å vurdere ulike metoder, produkter og løsninger som finnes innen NoDig. Her kan du laste ned boken i pdf-versjon: https://olimb.no/abc-bestill/

Olimb Rørfornying utfører strømperenovering i Bergen

Olimb Rørfornying utfører strømperenovering i Bergen