STVF firar 30-årsjubileum med Teknikträffen

Publicerad: 29 januari, 2019

Bild från förra årets Teknikträffen. Foto Jan Bjerkesjö

Bild från förra årets Teknikträffen. Foto Jan Bjerkesjö

1989 bildades Sveriges TV-inspektionsföretags förening, som 2014 namnändrades till STVF Sveriges Auktoriserade Rörinspektörer. Nu är det alltså dags att fira föreningens 30-årsjubileum, vilket görs med två dagars Teknikträff 31 januari till 1 februari. Totalt väntas cirka 170 personer delta, vilket är rekord.

Det är nu 30 år sedan föreningen startades och plockar man några ax från dessa år kan nämnas:

1993 TV-inspektionsutbildning i kanalsystem. I samband med en teknikdag i Stockholm presenteras de framtagna handböckerna ”TV-inspektion av avlopp i fastighet” T25 och ”TV-inspektion av avloppsledningar i mark” P93. Internutbildningar startas med separata kurser för fastighet och mark.

2003 STVF blir en intressegrupp inom SSTT

2018 Auktoriserad rörinspektör länkas ihop med ID06 system. Rekord antal arrangerade utbildningsplatser Auktoriserad rörinspektör - totalt 91 platser!

Fulltecknade kurser
Christer Silver Holmberg, medlem av STVF:s arbetsgrupp, pekar på just antalet kursdeltagare som det positiva när det gäller dagsläget för föreningen.

- Det är många som söker sig till yrket rörinspektör. Det märks genom alla kursdeltagare vi haft under 2018, som var rekord i antal utbildade.

- 91 personer utbildades till auktoriserade rörinspektörer och nu i vår har vi två kurser, en för markförlagda och en för fastighetsförlagda ledningar, som redan är fulltecknade.

Dessutom är ytterligare två kurstillfällen inbokade till hösten.

- Under 2018 har vi lyckats få Svenskt vatten att besluta om revidering av P91 och P93, för att få en modernare handbok för rörinspektörer att följa, men även för de som beställer rörinspektion i någon form att använda sig av för att kunna nyttja våra tjänster som rörinspektörer.

Första Läckagekontroll
Förväntningarna på årets Teknikträff ligger i att alla som kommer för att delta känner att man får med sig någonting.

- Det skulle kunna vara en ”aha, så skulle man kunna göra” eller få någonting ”bekräftat att vi gör som många andra” eller känna att man vill dela med sig av sina erfarenheter för att hjälpa andra på rätt väg. Jag har också förväntningar om att det är många av deltagarna som aktivt meddelar att de vill vara delaktiga på något sätt i revideringen av P91 och P93, för att på det sättet hjälpa vårt yrkesområde framåt in i framtiden, säger Christer Silver Holmberg.

Av de cirka 170 personer som deltar är knappt 50 personer som tar del av Läckagekontrolls seminariedel. Utifrån ett förslag från STVF:s arbetsgrupp fattade SSTT:s styrelse beslut i augusti 2018 om att bilda en ny intressegrupp inom föreningen för läckagekontroll och läcksökning. Läckagekontrolls seminarium är alltså det första som någonsin arrangeras.

 

Jan Bjerkesjö