Mats Rostö: Nu är det dags att börja vara VA-smart

Publicerad: 27 november, 2018

SVU-rapporten om framtidens hållbara VA-system bekräftar det som SSTT länge lyft upp, nämligen att förnyelsetakten på våra VA-lednibngssystem behöver öka marknant. Foto Jan Bjerkesjö.

SVU-rapporten om framtidens hållbara VA-system bekräftar det som SSTT länge lyft upp, nämligen att förnyelsetakten på våra VA-lednibngssystem behöver öka marknant. Foto Jan Bjerkesjö.

Nu är det hög tid att börja vara VA-smart. Det säger SSTT:s ordförande Mats Rostö i en kommentar till den nyligen publicerade SVU-rapporten "Framtidens hållbara VA-ledningssystem".

- SVU-rapporten om framtidens hållbara VA-system som nyss kommit ut, bekräftar det som SSTT länge lyft upp; förnyelsetakten på våra VA-ledningssystem behöver öka markant för att inte öka underhållsberget.

- SSTT anser att vi även måste börja tänka smart och hållbart. Vissa projekt kan med fördel utföras schaktfritt. Där är alternativen med NO-DIG både miljövänligare och billigare än den traditionella arbetsmetoderna. VA-Sverige och Norge måste på allvar se no-dig som ett bra metodval, säger Mats Rostö.

SSTT håller nu på med arbetet att ta fram NoDig-guiden som ska hjälpa projektörer och byggherrar med metod- och materialval.

Läs också Framtidens hållbara VA-ledningssystem

Jan Bjerkesjö