Sultne på NoDig-kompetanse

Publicerad: 26 november, 2018

Kursarrangørene bestående av fra venstre Borghild T.Folkedal fra Asplan Viak, Espen Killingmo fra Sweco (kursansvarlig), Elin Liljegren fra Oslo kommune, VAV og Hendrik Panman fra Kjeldaas. (Anders Kjellberg fra Olimb og Martine B. Svedahl var ikke til stede da bildet ble tatt).

Kursarrangørene bestående av fra venstre Borghild T.Folkedal fra Asplan Viak, Espen Killingmo fra Sweco (kursansvarlig), Elin Liljegren fra Oslo kommune, VAV og Hendrik Panman fra Kjeldaas. (Anders Kjellberg fra Olimb og Martine B. Svedahl var ikke til stede da bildet ble tatt).

- Det var en flott opplevelse å være med som foreleser under det første norske NoDig-kurset som ble arrangert på Gardermoen 20.-21.november. Det sier en av foredragsholderne, prosjektleder Hendrik Panman fra Kjeldaas AS, som dermed representerte entreprenørsiden sammen med Anders Kjellberg fra Olimb Rørfornying AS under dette historiske kurset.

- Det var ekstra gledelig at mange unge, både kvinner og menn, fra både kommuner og rådgiverselskaper deltok på kurset. Det var også en stor fordel at deltakerne kom til Gardermoen med et jevnt kompetansenivå. Alle var sultne på lærdom om NoDig, og det er ingen tvil om at det er behov for flere slike kurs, sier Panman.

Det var SSTT i samarbeid med Norsk Vann som gjennomførte bransjens første introduksjonskurs om NoDig metoder i Norge, der prosjektdirektør i Sweco-Norge AS og styremedlem i SSTT, Espen Killingmo, var kursleder en viktig nøkkelperson i planlegging og gjennomføring.

Rådgiverne Martina Bergh Svedahl og Borghild T. Folkedal, begge fra Asplan Viak, stilte også opp med sin rådgiverkompetanse. Fra entreprenørsiden var det altså Anders Kjellberg fra Olimb Rørfornying i tillegg til Hendrik Panman som bidro. Elin Liljengren og Christian Skjæret, begge fra Oslo VAV, var også sentrale bidragsytere under kurset.

- NoDig teknologien er bærekraftig
og er blant annet et viktig bidrag til å øke fornyelsestakten på VA-ledningene. Et av de absolutt viktigste budskapene til de 31 nysgjerrige og engasjerte deltakere på kurset var viktigheten av grundige forundersøkelser, inklusiv grunnboringer. Det er viktig både for oppdragsgiver og utførende å vite mest mulig om grunnforholdene før man går i gang med et gravefritt prosjekt. Det understreker kursleder Espen Killingmo.

Killingmo legger videre til at det også er svært viktig å stille funksjonskrav til ledningen som skal renoveres. Eksisterende ledninger er en ressurs som vi må prøve å utnytte i størst mulig grad. Derfor mener han -«Godt nok» prinsippet» er viktig å ha med seg når det norske ledningsnettet nå skal renoveres i rekordtempo. Dette prinsippet betyr at resultatet av renoveringen kan godkjennes hvis den oppfyller de gitte funksjonskrav - selv om renoveringen ikke alltid kan sammenlignes med et helt nytt rør.

Godt fornøyd
Killingmo slår fast at en fornøyd kurskomite pustet lettet ut etter to intense dager på Gardermoen 20.-21.november. Dette var et innføringskurs der de mest vanlige metodene ble gjennomgått. Kursdeltarne, som hadde forholdsvis begrensede forkunnskaper om NoDig fikk god innføring i blant annet rørpressing, styrt boring i løsmasser, fjell og kombinerte masser. Videre var det eksempler på inntrekking av rør og utblokking, bruk av filtstrømper og glassfiberstrømper for avløp. For vann ble det gitt presentasjoner av limt armert foring, løs armert foring og glassfiber-armert strømpe. Belegg som metode ble også introdusert.

-Teori og praktisk rettet gruppearbeid ledet av dyktige spesialentreprenører, bidro i stor grad til et vellykket kurs. Neste år planlegger vi to tilsvarende kurs, henholdsvis på Gardermoen og ett regionalt kurs. Hvilken region er ikke endelig bestemt.

Odd Borgestrand