Kursstart för grundkurs om schaktfritt

Publicerad: 13 november, 2018

I dag börjar en tvådagarskurs i grunderna när det gäller schaktfria metoder och tekniker för beställare av ledningsnätsarbeten i Svenskt Vattens regi, i samarbete med SSTT. Bilden är hämtad från förnyelsearbetena i Norrköpings hamn. Foto Fredrik Schlyter.

I dag börjar en tvådagarskurs i grunderna när det gäller schaktfria metoder och tekniker för beställare av ledningsnätsarbeten i Svenskt Vattens regi, i samarbete med SSTT. Bilden är hämtad från förnyelsearbetena i Norrköpings hamn. Foto Fredrik Schlyter.

I dag startar grundkursen i schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande i Svenskt Vattens regi i samarbete med SSTT. Kursen belyser dels för- och nackdelar med att använda schaktfritt kontra konventionellt ledningsbyggande, dels för- och nackdelar med olika schaktfria metoder.

- Vi ser att det finns bra intresse för detta ämne och kursen genomförs enligt plan. Vi har några platser som inte är fyllda, säger Anette Älmeby på Utbildning och Event.

Det sammanlagda återanskaffningsvärdet för de allmänna VA-ledningsnäten uppskattas till drygt 500 miljarder kr, vilket utgör cirka 70 procent av återanskaffningsvärdet för hela VA-systemet. En huvuduppgift inom rörnätsområdet är att verka för att dessa enorma investeringar ska skötas och förnyas på ett optimalt sätt.

En grov bedömning är att investeringarna i förnyelse av VA-näten kommer att öka gradvis tre till fyra gånger under den närmaste 25-årsperioden.

Ökade kunskaper om schaktfritt ledningsbyggande är en nyckel om förnyelsetakten ska öka. Detta eftersom schaktfritt ledningsbyggande har lägre miljöpåverkan, ökad tillgänglighet och oftast är billigare än konventionell schaktning. Du får fler meter ledning förnyad eller byggd till en lägre kostnad och med mindre miljöpåverkan samt minimerar omgivningens påverkan.

Kursledare är Mikael Hölttä, VA SYD, och Fredrik Johansson, Göteborg Kretslopp och vatten. Målgrupp för kursen är beställare av ledningsnätsarbeten, såväl renovering som nyanläggning, och konsulter. Teoretiska pass varvas med gruppdiskussioner och det är vad kursledaren Fredrik Johansson nämner som något bland de viktigaste frågorna som tas upp.

- Det viktigaste är diskussionerna kring erfarenheter med de inblandade.

Fredrik Johansson har varit med och tagit fram kursen tillsammans med Mats Ohlsson på SVOA.

- Jag hade omläggning i befintligt läge och Mats i nytt läge. Jag har hållit den med Mats och Mikael Hölttä, VA SYD fyra gånger tidigare.

Vad är dina egna erfarenheter från schaktfria tekniker?

- Jag har mestadels bra erfarenheter med schaktfritt men också några dålig. Viktigt att man delar med sig av sina dåliga så andra inte begår mina misstag.

Fotnot: Vi har även försökt nå Mikael Hölttä utan att lyckas.

Jan Bjerkesjö