Kompetensförsörjningen en ödesfråga för svensk VA

Publicerad: 8 november, 2018

Hur ska VA-branschen bli attraktiv som arbetsgivare var ämnet för en diskussion under Vattenforum i Almedalen, som SSTT rapporterade om, med en panel bestående av Anette Seger, Daniel Hellström, Peter Larsson, Per Nordenstam, Anna Dahlman Petri och Mats Rostö. Foto Jan Bjerkesjö.

Hur ska VA-branschen bli attraktiv som arbetsgivare var ämnet för en diskussion under Vattenforum i Almedalen, som SSTT rapporterade om, med en panel bestående av Anette Seger, Daniel Hellström, Peter Larsson, Per Nordenstam, Anna Dahlman Petri och Mats Rostö. Foto Jan Bjerkesjö.

Den 17 januari 2019 samlas HR-ansvariga från Sveriges VA-organisationer till ett första nätverksmöte i Stockholm. Branschens kompetensförsörjning kommer att vara ett av Svenskt Vattens särskilda satsningsområden under nästa år.

- Svenskt Vatten har länge uppmärksammat behovet av en höjd investeringstakt och därmed också höjda taxor, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten. Nu ser vi tydligt att det inte bara är pengar som behövs utan också människor som kan använda pengarna på ett klokt och effektivt sätt.

Redan under Vattenforum i Almedalen uppmärksammades frågan under ett seminarium tillsammans med bland annat Varim, arbetsgivarorganisationen Sobona och fackliga företrädare. Detta följs upp med rundabordssamtal om fortsatta aktiviteter tillsammans med företrädare för ett antal stora organisationer.

- Vi VA-huvudmän behöver ta ett mycket större ansvar själva, säger Linda Runesjö, HR-chef på Stockholm Vatten och Avfall. Det råder en oerhörd konkurrens om talanger och VA-branschen är fortfarande alldeles för anonym för många unga människor.

- För oss HR-ansvariga är det mycket värdefullt om vi kan ta ett samlat, nationellt, grepp om branschens kompetensförsörjning, säger Ingrid Undén-Lindehell, HR-chef på VAKIN i Umeå.

Nätverksmötet under en hel dag den 17 januari i Stockholm vänder sig till HR-ansvariga på VA-organisationerna. Du kan redan nu anmäla ditt preliminära intresse eller ställa frågor till Svenskt Vattens kommunikationschef Dan Löfgren, dan.lofgren@svensktvatten.se. Han tar också emot förslag på punkter att ta upp under nätverksträffen.

Svenskt Vatten