SSTT Webinar om Schaktfria metoder

25 april, klockan 13:00 – 15:30
Eventet sänds digitalt

Föreläsning för dig som arbetar med frågor gällande underhåll och utbyggnad av ledningsnät. 

Schaktfria metoder är en beteckning för markarbeten som genomförs utan eller med begränsad användning av schaktning. Schaktfria metoder används för byggande och renoveringar av ledningsnät för VA, fjärrvärme, fjärrkyla, el, gas eller bredband.

De schaktfria metoderna ger ekonomiska och miljömässiga fördelar. Schaktning och eventuell schaktsäkring, små eller inga schaktmassor behöver transporteras eller deponeras, återställning av asfalt, stensättningar, gräsmattor eller planeringar undviks.

En schaktfri metod går i de flesta fall snabbare och med betydligt mindre ingrepp än schaktning och trafik, handel och boende störs betydligt mindre och under en kortare tid. Schaktfria metoder reducerar koldioxidutsläppen betydligt jämfört med schaktning.

När ledningar ska korsa större vägar och järnvägar är Trafikverkets krav numera att schaktfri metod används. När vattendrag ska korsas ger en schaktfri metod ofta ett bättre resultat. Detsamma gäller när ledningar ska dras i naturkänsliga miljöer.

Ett väl genomfört förarbete är grunden till ett lyckat resultat med schaktfria metoder. När metodval är aktuellt är det viktigt att man har en projektledare/projektör som behärskar både traditionell schakt och schaktfritt för att skapa ett bra metodval. I planläggningsfasen bör schaktfritt värderas först av åtgärdsalternativen.

Under webinaret går vi igenom de vanligaste schaktfria metoderna.
Vad de innebär samt fördelar och eventuella utmaningar.
Vi presenterar även inledningsvis tjänsterna rörinspektion och spolning av ledningar samt deras användningsområden.
Ämnet läckagekontroll kommer också att lyftas.

Deltagande på webinaret är kostnadsfritt.
Sista anmälningdag 24 april.

Anmäl dig genom att klicka på länken nedan för att delta på en utbildande och informativ eftermiddag!

 

Till extern sida