No-Dig tematreff på Leirsund i Lillestrøm kommune Pilotrørsboring under Gardermobanen

5 juni, klockan 09:00 – 14:00
Krysset Tomteveien, Rolf Olsens vei brakkerigg M&D - Nærmeste adresse er Tomtveien 1, 2015 Leirsund

 

Tematreff på Leirsund 2024-1NRV skal krysse under Gardermobanen med ny reservevannforsyning i forbindelse med ny trykkøkningsstasjon PV2.

Gardermobanen skal krysses med fire stålrør med diameter på 406 mm og 1016 mm i lengder på hhv. 84 m. Disse skal være varerør for vannledninger PE DN800, DN250 og høyspent varerør for ELVIA.

Pilotrørsmetoden minner i metode om styrt boring. I stedet for pilotstenger brukes pilotrør med utvendig diameter på ca. 10 cm. Styring av boringen skjer med et borehode. Ved pilotrørsmetoden monteres en optisk lysgiver like bak borehodet, og boring forutsetter at lysgiveren er synlig gjennom pilotrørene fra pressegropen under hele boreforløpet.

Boringen kan kun gjennomføres ved optisk kontakt med borehodet, hvilket medfører at utførelsestoleranser maksimalt kan være opp til ca. 5 cm. Av samme grunn kan det utelukkende etableres rettlinjede ledninger med metoden. Boreriggen stilles derfor oftest opp nede i en boregrop. Pilotrørsmetoden brukes typisk der hvor det stilles strenge toleransekrav til etablering av ledningen, f.eks. VA ledninger med lite tilgjengelig fall. 

I samarbeid med SSTT, byggherre Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA) og hovedentreprenør Marthinsen & Duvholt AS inviterer Steg Entreprenør sammen med Østergaard til tematreff om prosjektet. Anleggsgjennomføringen pågår, og man ønsker å dele erfaringer om valgte metoder, spesielle anleggstekniske utfordringer og hvordan disse løses. Tematreffet retter seg mot kommuner, entreprenører og konsulenter som ønsker å lære mer om slike metoder. Vel møtt!

Program

Tid

Innlegg

Ansvarlig

09:00

Velkommen til SSTT tematreff

SSTT

09:15

Om prosjektet

  • Prosjektet, kontraktstype, metodevalg og krysningssøknaden til BaneNOR.

 

NRVA og M&D

Kjetil Lande Bunæs PL/NRVA

Terje Rødne Hansen PL/M&D

Bengt Strømnes AL/M&D

10:00

Faglig del

  • Pilotrørsmetoden
  • Om prosjektet og metoden
  • Sporovervåkningen

 

Steg og Østergaard

Kristian Sandum PL/Steg

Poul Erik Christensen/PL Østergaard

10:45

Spørsmål og drøfting

 

Åpent for spørsmål under hele presentasjonen

11:00

Lunsj

 

12:00

Befaring og presentasjon av metoden

Steg og Østergaard

14:00

Takk for at du deltok. Vel hjem!

 

 
Alle deltakere må ha vernesko, synlighetstøy og hjelm.

Det er plass til parkering på riggarealet, og vi går fra riggen til gropen for presentasjon av metoden ute i felt.

Påmeldingsfrist: 02.06.2024

Deltakeravgift:

  • Personlige SSTT-medlemmer og studenter: Kr 0,- eks. mva.
  • Øvrige deltakere:  Kr 1.000,- eks. mva.

Ved innmelding før påmelding, faktureres den rabatterte deltakeravgiften.  Les mer om medlemskap
Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres kr 500,- i gebyr.
Ved manglende frammøte faktureres hele deltakeravgiften.

Registrering gjøres på e-post til kontakt@sstt.se
Skriv inn detaljene nedenfor:

 

Navn:                                                                                                                                                                              Foretagende:                      
E-post:
Mobiltelefon:
Faktureringsadresse:
Referanse for faktura:
Informasjon for EHF faktura eller e-postadresse for faktura:
Angi om du er et personlig medlem av SSTT: