Extra föreningsmöte SSTT

26 maj
Online

Härmed kallas alla medlemmar i SSTT till digitalt extra föreningsmöte (via Teams), onsdagen den 26 maj, kl. 14:10

Bilagor till dagordningen kommer att finnas för nedladdning av respektive deltagare på sidan medlemsinloggning på vår hemsida www.sstt.se  från ca två veckor innan mötet.

Anmälan till mötet sker via mail till kontakt@sstt.se , därefter sänder vi dig en länk till mötet.

Sista anmälningsdag torsdagen den 20 maj.

Du som redan har anmält dig till årsmötet får automatiskt en kalenderuppdatering gällande detta extra föreningsmöte. Mötena hålls via samma länk.