Avloppsteknik – introduktion

23 – 25 februari
Online

Kursen arrangeras av Svenskt Vatten. Kursen är en introduktion till avloppsreningsteknik, begrepp och regelverk. Vi går igenom allt från hur avloppsvatten transporteras och de olika processtegen i reningsverket till arbetsmiljö, driftkontroll och lagstiftning.

Läs mer