Nyheter

Vel blåst for første konferansedag!

29 november, 2023

Om lag 150 engasjerte deltakere har fått med seg en hel dag pir full av faglige foredrag, inspirasjon, ny kunnskap, refleksloner og rikelige anledninger til å snakke fag med nye og gamle bekjente. Første dag av SSTTs NoDig-konferanse i Drammen 2023 er over. Her er et utdrag fra dagen.

Min Vardag – Lennart Broo

27 november, 2023

Spolgruppen inom SSTT kommer i februari att erbjuda den första utbildningen någonsin som leder till en auktorisation som spoltekniker. Huvudlärare på utbildningen kommer vara Lennart Broo som har över 30 års praktisk erfarenhet inom spolbranschen.

Samhällskostnader vid VA-arbeten betydande

27 november, 2023

VA Syd har börjat göra beräkningar på helhetskostnader vid större VA-projekt och det visar sig att de beräknade samhällskostnaderna vida överstiger de faktiska projektkostnaderna. De siffrorna förvånar många och beräkningarna visar på betydelsen av att välja rätt metod för att minska kostnaderna.

NoDig Norway: Totalleverandør for både rørinspeksjon og -fornying

27 november, 2023

Skillelinjene mellom rørinspeksjon og rørfornying er i ferd med å viskes ut. Stadig flere aktører i det norske markedet utfører nå tjenester innen de to fagfeltene. Derfor slår de to selskapene PipelineVision AS og NoDig Norway AS seg sammen mot slutten av 2023.

Brunnsinspektion en aktiv del i läcksökningen

24 november, 2023

VA-organisationen Kalmar Vatten AB satsar sedan ett antal år mer aktivt på läcksökning för att komma till rätta med problemen med en ökande andel tillskottsvatten i ledningsnäten. Brunnarna har tidigare inte kunnat inspekteras mer noggrant, men med ny teknik kan de inspektera 20-30 brunnar per dag.

Politikk, vann, avløp og påvirkning

21 november, 2023

Til NoDig-konferansen i Drammen kommer stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad, fra Høyre. Hun storgleder seg å dykke ned i vann og avløp en hel dag! Her kan du bli litt bedre kjent med henne - og få et rå-tips til økt gjennomslag …

Mistra InfraMaint - En resa mot smart underhåll

20 november, 2023

Forskningsprogrammet Mistra InfraMaint har just inlett Fas 2 och samtidigt kommit med en rapport där de presenterar resultaten från Fas 1. De konstaterar inledningsvis att det vid starten av Mistra InfraMaint var få som kunde ana att det bristande underhållet av vägar och järnvägar samt det eftersatta VA-systemet skulle pryda tidningarnas löpsedlar. Nu vet man att investeringarna behöver öka, framför allt inom VA (vatten och avlopp) och väg.

Nordre Follo: Fremtidsrettet utbygging av hovedavløpsnettet

20 november, 2023

Innbyggertallet i Nordre Follo kommune vokser og trenden forventes å fortsette. Utviklingen av Ski sentrum er et viktig og prioritert område, med en løpende utbygging av boliger og næringsbygg.

Visa Arkiv

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom SSTT och no-dig.

Lämna följande fält tomt

Vi samarbetar med