NoDig Konferens 2022

SSTTs NoDig konferans är ett viktig arrangemang för NoDig branschen i Sverige och Norge, där vi gemensamt samlas för att dela kunskap och erfarenheter och även inspirera varandra. Konferensen arrangeras normalt vart annat år i Sverige och vart annat år i Norge.

Årets NoDig konferens anordnas som en gemensam resa till ISTTs internationella möte i Helsingfors.

Gå till NoDig 2022 →

Nyheter

Engagerande Tematräff om rörspräckning

25 maj, 2022

I samarbete med SSTT arrangerade Kretslopp och Vatten tillsammans med Pollex en digital Tematräff där de berättade mer ingående om hur den schaktfria metoden rörspräckning kan användas då man behöver förnya vattenledningar.

Uppföljning på byggplatsen avgörande

23 maj, 2022

Som ledningsnätsägare och beställare av olika jobb på VA-ledningar är det allra viktigast att ha koll på helheten och att följa arbetet på plats, det är enda sättet att säkerställa kvaliteteten på de nya ledningarna.

Flera vägar att säkra kvaliteten

23 maj, 2022

Installationer av flexibla foder skiljer sig från andra rörinstallationer då själva slutprodukten av de flexibla fodren i princip sker på plats under mark. Det innebär att vanliga kvalitetskontroller som sker i industrin inte kan tillämpas, dock finns olika vägar att ändå säkra kvaliteten på dem.

Lyckat Årsmöte

20 maj, 2022

Ca 35 medlemmar deltog i SSTT's digitala årsmöte den 19 maj. Förutom själva årsmötet fick deltagarna lyssna till tre mycket intressanta presentationer.

Prioriteringar och vägval när Sverige behöver renoveras

16 maj, 2022

Hur är egentligen statusen på den för samhället centrala infrastrukturen? Åldras eller föryngras den? Finns det en underhållsskuld eller bygger vi som samhälle upp värdet på infrastrukturens balansräkning?

Norske kommuner må få kontroll med utslippene

12 maj, 2022

Ålesund kommune på vestkysten av Norge er en av mange norske kommuner som har sluppet ut avløpsvann fra tusenvis av innbyggere rett ut i fjorden, men nå har Statsforvalteren gitt beskjed om at nok er nok. Av byens 17 renseanlegg er det bare tre som fungerer slik de skal.

Framsnakket NoDig på VA-konferanse i Ålesund

12 maj, 2022

En rekke norske kommuner nå har svært kort tid på seg til å oppfylle gjeldende rensekrav. Behovet er ledningsfornyelse er skrikende, og flere kommuner må ta i bruk grøftefrie metoder for å ta igjen noe av det enorme etterslepet.

28 sänkbrunnar och 2 km rörtryckning i Bålsta

12 maj, 2022

Under våren 2021 drog Styrud igång produktionen av en pumpstation i närheten av Aronsborgsrondellen i Bålsta. Med sina 4,5 meter i diameter och närmare 10 m djup utgör den här brunnen startskottet för det största rörtryckningsprojektet Styrud åtagit sig.

Visa Arkiv

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom SSTT och no-dig.

Lämna följande fält tomt

Vi samarbetar med