Kvalitetssäkrar rörinspektioner i fastigheter

Publicerad: 30 januari, 2023

Med den uppdaterade versionen av handboken T25 säkerställs att alla inspektioner av VA-rör i fastigheter alltid görs på samma sätt genom att ett större fokus läggs på inspektörerna och deras rutiner för hur inspektioner ska utföras. Den uppdaterade versionen finns nu tillgänglig hos STVF.

Samtidigt har materialet i den tidigare versionen med stöd till beställare också uppdaterats så den nya versionen med fördel kan nyttjas av både beställare och inspektörer.

-        Vi har under arbetet med den nya versionen bland annat analyserat svar på en enkät vi skickade ut om vad som behövde förbättras. En sak som kom fram där var att det fanns oklarheter i samspelet mellan beställare och inspektörer, vilken inspektion som ska beställas och hur den sedan utförs. Så vi har nu tagit med en lathund till beställaren med vilka krav som ska finnas med när de beställer en inspektion, som olika säkerhetskrav, förklarar Sven Stenbäck som varit ordförande i STVF’s projektgrupp för framtagandet av den uppdaterade versionen av T25

Snabb teknikutveckling

Det finns fyra kategorier av inspektioner i nya T25, felsökning, besiktning funktion, besiktning kondition samt besiktning av nyinstallationer och renoveringar.

-        Det har även skett en hel del utveckling av ny teknik under de senaste tio åren inom det område som T25 täcker. Teknikutvecklingen har gått mycket framåt när det gäller olika verktyg som används, exempelvis kameror, som måste finnas med i den nya versionen. Det är viktigt att få med det nya så att alla auktoriserade inspektörer ges möjlighet att bedöma samma saker på ett likadant sätt, vilket är svårt om det exempelvis saknas någon observationskod för att det tillkommit ny teknik att göra en viss typ av installation på de fastighetsförlagda rören.

Även olika säkerhetskrav har skärpts sedan den tidigare versionen skrevs, som att hantera inspelat material.

-        Jobbar man med ett skyddsklassat objekt får filmer och annat inte hanteras hur som helst utan det finns noggranna instruktioner och krav för det som måste följas.

Bör-krav blir ska-krav

I den nya versionen har även många bör-krav i den tidigare versionen blivit ska-krav, det kan handla om att kameran alltid ska finnas mitt i röret.

-        Om man avviker från sådana ska-krav måste det i rapporten redovisas varför avvikelser skett, något som inte var nödvändigt tidigare.

Sven Stenbäck förklarar också att det för nyinstallationer är relativt tydligt med vad inspektioner ska innehålla och hur de redovisas.

-        Men vid renoveringar med exempelvis rörinfordringar har det hänt mycket nytt som behöver finnas med så att alla inspektioner utförs på likartat sätt överallt. Det är också viktigt att framhålla att värdegrunden för arbetet med den nya versionen bygger på AMA-VVS, kapitel PP/PE.

Utbildningsmaterial

Ett användningsområde för handboken T25 är också inom olika utbildningar för auktoriserade rörinspektörer för fastigheter.

-        Dock är en förändring i den uppdaterade versionen att vi bara visar typbilder på exempelvis olika sprickor. Tidigare fanns det med bilder för de fyra olika graderna som sprickor delas upp i, men det har vi inte med nu utan vi förutsätter att rörinspektörerna efter utbildningarna själva ska kunna bedöma vilket typ av spricka det rör sig om.

 

 

 

Ylva Sjönell