Min vardag - Borghild T Folkedal

Publicerad: 25 september, 2018

I serien

I serien "Min vardag" får vi möta SSTT:s vice ordförande Borghild T Folkedal och vardagen på Asplan Viak.

I samband med förra nyhetsbrevet startade vi den nya serien "Min vardag" och först ut var SSTT:s ordförande Mats Rostö. I seriens andra inslag har vi frågat SSTT:s vice ordförande Borghild T Folkedal om hur hennes vardag ser ut på Asplan Viak.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?
Arbeidsdagene i Asplan Viak er veldig varierte, hverdagene er i aller høyeste grad pulserende, innholdsrike og spennende. Noen dager er jeg ute i felt på befaring og markarbeid for vurdere tilstand på eksisterende anlegg, og for å se mulighetene som foreligger for oppgradering av ledningsnettet. Andre dager er det møter med byggherre eller entreprenør, og noen dager står jeg foran pc’en og prosjekterer. Jeg jobber også med å skape møteplasser for kunnskapsutveksling i bransjen, gjennom SSTT og Hallingtreff. Et fellestrekk for en typisk arbeidsdag er samhandling med andre mennesker. Det er i fellesskap de gode løsningene skapes!

Hva er du mest opptatt av akkurat nå?
Jeg har noen spennende prosjekter nå, der vi som rådgivere får stor frihet i valg av løsninger, det er veldig inspirerende. Det å kunne bruke kunnskap og erfaringer til være med å gjøre gode valg i samråd med kollegaer og kunden er inspirerende. Ingen prosjekter er like, det er stadig nye utfordringer som trigger nye løsninger. Samtidig er det å være med å bygge opp SSTT som en seriøs aktør i markedet noe jeg setter av mye tid til. Noen tror kanskje fremdeles at vi er ute etter å ta jobben fra alle maskinførere. Slik er det selvsagt ikke.

Hva er den største inspirasjonsfaktoren for deg i ditt arbeid?
Jeg brenner for mer bruk av bærekraftige løsninger i vannbransjen, og mener samhandling mellom de ulike aktørene i bransjen er veien å gå for å oppnå dette. Det florerer av stadig nye verktøy for en mer effektiv hverdag, men det er til syvende og sist menneskene bak som skaper mulighetene. Vi må prate sammen, dra lærdom av hverandre og dele kunnskap. På denne måten får vi mer spennende prosjekter og som en bonus – en mye hyggeligere hverdag! Som rådgiver blir du aldri utlært. Det er så mye å lære overalt, både fra maskinføreren og rørleggeren på grøftekanten, og til advokaten som kan ramse opp lov om offentlige anskaffelser i søvne. Vi må respektere hverandre, og tørre å bevege oss utenfor komfortsonen for å oppnå gode, bærekraftige løsninger.

Hva mener du er det viktigste temaet i SSTT nå?
SSTT er til for å tilby kunnskapsdeling og kunnskapsheving om gravefrie metoder. Det blir derfor spesielt gøy å kunne tilby SSTTs første innføringskurs i NoDig på norsk jord sammen med Norsk Vann i november. I Sverige har de allerede tilbudt dette kurset en stund. Takket være en engasjert arbeidsgruppe har vi også hatt mange temadager den siste tiden, og flere er i planleggingsfasen. Dette er supre arenaer for kunnskapsdeling. Det gøy å se det løftet SSTT har hatt den siste tiden. Interessen for gravefrie løsninger blir stadig større, og SSTT er i ferd med bygge seg opp i Norge og Sverige. Vi har et godt samarbeid landene imellom, og nå er viktig å ytterligere skape gode arenaer for samhandling og kunnskapsdeling!