Tre nya ledningar med NoDig-teknik i samma gata

Publicerad: 12 september, 2018

Bilderna: PE DN160 sdr11, servisanslutning till 150 gråjärn. Brandpost ansluten med sadelgren DN160/110. 80tons rörspräckare installerad och klar för rörspräckning. Foto: NCC

NCC NoDig har förnyat tre ledningar med tre olika tekniker i en av de centrala delarna av Stockholm, närmare bestämt Konstgjutarvägen i närheten av Globen.
En av uppdragsgivarna, Stockholm Vatten och Avfall, SVOA fick en spillvattenledning med dimensionen 225/300 förnyad med glasfiberarmerat flexibelt foder och en vattenledning med 150 gråjärn ersattes med 160PE genom rörspräckning.
Gasnätet Stockholm AB, som också hade ledningar i området, fick sin 150 stål förnyad med en 125PE genom sliplining, samt ett antal serviser renoverade hela vägen in i fastigheten.
- Efterfrågan på schaktfritt har exploderat de senaste åren, säger Daniel Råström, arbetsledare på NCC NoDig.

Att förnya både vatten och avlopp schaktfritt i samma ledningsgrav väljs ofta bort till förmån för grävning, men borde användas flitigare. Här visas konkret att man kan förnya till och med tre ledningar schaktfritt mer ekonomiskt, snabbare med minimerad störning och samtidigt göra det miljövänligt.

- Arbetet gick väldigt bra. Först gjordes strumpinfodringen och sedan rörspräckningen. Samtidigt förnyades även gasledningar schaktfritt utmed gatan.

Schaktarbetena inskränktes till serviserna och anslutningspunkterna. Det vanliga är annars att grävning sker när både spillvatten och vatten ska förnyas. Kan anledningen till det vara att grävning är ”tradition”?

- Ja, det är nog helt rätt ord. Det är gammalt tänk att när spillvatten ska bytas så gräver man upp och byter vatten samtidigt. Men tankesättet håller på att förändras. SVOA är helt inne på det här nya spåret eftersom det sker billigare, effektivare och snabbare med samma slutresultat, säger Daniel Råström NCC.

Joakim Olsson och Tony Nyberg på SVOA är inne på den linjen.

- Att vi skulle använda schaktfria metoder bestämdes från början efter att filmningen hade gjorts för att kontrollera att det inte är för mycket svackor eller bakfall. Nu handlade det om en backe så det var inga problem, säger Joakim.

Den stora fördelen med schaktfritt den här gången var framdriften menar han.

- Det går mycket fortare att strumpinfodra och det blir mindre störningar för de boende och trafiken. Det är kostnadseffektivt och vi kan korta ned tidsplanen. Dessutom spar vi på materialkostnader då vi inte behöver schakta, liksom miljösynpunkten med att schaktbilar måste åka fram och tillbaka till tippen.

SVOA använder sig av schaktfritt i allt högre grad, men det beror på i vilket skick som spillvattenledningen är, om det är bakfall eller för mycket sprickor eller svackor. Även rörspräckningen på Konstgjutarvägen utfördes enligt plan. Vad gäller gasen så kunde den renoveras utan några avbrott för de boende så när som på luftning av gasspisar.

Problemet med Konstgjutarvägen var att SVOA haft stora problem med vattenläckage. Det är grunden till den åtgärdsplan som utredarna på SVOA lägger.

- Den stora utmaningen för oss är konditionen på ledningar och att staden växer. Många gamla ledningar skapar problem med många vattenläckor. Samtidigt är varje projekt unikt i sig och för min del blir det mellan tio och femton projekt under ett år, säger Joakim.

- Dessutom är det trångt i marken. Det finns flera än SVOA som har ledningar, säger Tony Nyberg.

Fler kommer att följa SVOA:s arbetssätt framöver.

- Stockholm har flest ledningar i landet och vad SVOA gör vägleder många andra. Jag är övertygad om att det här kommer bli det vanligaste sättet att förnya vatten och avloppsledningar i Sverige. Det handlar ju för kommunerna om att få mest förnyelse för pengarna och samtidigt jobba hållbart. Då är valet självklart, säger Daniel Råström på NCC.

Projektfakta:
Uppdragsgivare: Stockholm Vatten och Avfall samt Gasnätet Stockholm AB
Utförare: NCC NoDig
Uppdrag Konstgjutarvägen 22-58:
Rörspräckning V150 gråjärn år 1943 till ny PE DN160 SDR11 med 3mm skyddskappa. Längd 430 meter.
Totalt 19 st schakter för vattenserviser och brandposter.
Spillvatten DN225/300 betong infodrades med ett glasfiberarmerat flexibelt foder. Längd 385meter.
Byggtid: December 2017 – April 2018.
Gasnätet Stockholm AB förnyade samtidigt en DN150 stål ledning från år 1945 som Sliplinades med en PE DN125 SDR17 med 3mm skyddskappa. Längd 200 meter.
Som avslutning så har NCC NoDig förnyat avlopp, vatten och gas längs gatan och Stockholms stad beslutar att man ska lägga en ny asfalts topp på gatan då alla ledningar i gatan är renoverade.

Text: Jan Bjerkesjö