Trafikstörningar kostar 26 291 miljoner dollar

Publicerad: 7 maj, 2018

Michael Cook från Kier Utilities arbetar aktivt för att företaget ska inleda samarbeten med unga företagare med nya idéer.

Michael Cook från Kier Utilities arbetar aktivt för att företaget ska inleda samarbeten med unga företagare med nya idéer.

Under NoDig-konferensen berättade Michael Cook och Kyle Clough om framtidsarbetet som Kier Services från Storbritannien arbetar med, som bland annat innebär samarbetsprojekt med unga företagare av ”start-up-business” och användande av robotar för att utföra vissa arbeten. Schaktfria lösningar är oerhört viktigt eftersom trafikstörningar beräknas kosta 26.291 miljoner dollar varje år.

Kier Group, där Kier Utilities ingår, är en ledande aktör inom bland annat fastighets- och bostadsbranscherna i UK. Koncernen sysselsätter 21.000 personer inte bara inom Storbritannien utan även i Mellanöstern, Australien och Hong Kong.

Kier Utilities sysslar bland annat med underhåll av gator och grunder, avfallshantering och återvinning. Traditionellt innebär mycket av det arbetet att man schaktar med stora trafikstörningar till följd. Forskning har alltså visat att de trafikstörningar man får beräknas kosta en procent av Storbritanniens BNP och det handlar om mycket stora summor.

Michael Cook och Kyle Clough berättade om de samarbetsprojekt som Kier inlett med unga företagare, som inte bara ”ser annorlunda ut” utan tänker på ett helt otraditionellt sätt jämfört med tidigare.

- In i styrelserum där det traditionellt sitter många män med knutna slipsar kommer nu ungdomar med helt andra kläder, men framför allt med helt andra idéer att lösa problem, säger Michael Cook.

Han menade att vi lever i ett digitaliserat samhälle idag, vilket betyder att traditionella branschen måste tänka om och tänka nytt. Kier Group har därför valt att inleda samarbetet med nystartade företag och med robotiseringen hoppas man nå fram till att det som tidigare tog tre arbetsdagar och stora störningar med uppgrävda gator, år 2030 kommer att ta maximalt en dag utan trafikstörningar. Vinsterna skulle samhällsekonomiskt bli gigantiska.

Kyle Clough berättade att hans arbete var att ta dessa nya idéer och omvandla dem till dagliga arbetsrutiner. Men han var samtidigt oroad över att den bransch som Kiel Utilities arbetar inom inte var attraktiv för unga människor med nya kompetenser. Både Michael och Kyle såg även att Brexit inte skulle gynna verksamheten framöver.

Eller som man konstaterade:

- Brexit, we just have to live with it.

Läs mer

Fotnot: Storbritanniens bruttonationalprodukt beräknas till 2 629 188 miljoner dollar, vilket ger en femteplats på listan över världens största. En lista där Sverige ligger på 23:e plats med en beräknad BNP till 511 000 mijoner dollar. Skulle forskning visa att även trafikstörningar här kostade en procent skulle det alltså innebär 5.110 miljoner dollar, ca 45 miljarder svenska kronor. Norge är på plats 30 med 370 557 miljoner dollar i BNP. En procent innebär 3.705 miljoner dollar, ca 29,8 miljarder norska kronor.

Kyle Cloughs arbete innebär att omvandla alla nya idéer till fungerande rutiner inom Kier Utilities.

Kyle Cloughs arbete innebär att omvandla alla nya idéer till fungerande rutiner inom Kier Utilities.

Jan Bjerkesjö