Reflektioner från Almedalen

Publicerad: 27 juni, 2024

Besökare på den Vattenlunch som arrangerades i Almedalen av Mötesplats Vatten2023 på Svenska Mässan Bild: Privat

Besökare på den Vattenlunch som arrangerades i Almedalen av Mötesplats Vatten2023 på Svenska Mässan Bild: Privat

Under Almedalsveckan pågår många intressanta diskussioner med representanter från olika delar av samhället. En av de som lyssnat på och deltagit i olika diskussioner som rör VA-frågor och kommunala frågor är SSTT’s ordförande Tomas Helenius. Hans främsta reflektion är att i princip alla diskussioner handlar om hur AI kan bidra till ökad effektivitet.

Ett av de evenemang han deltagit i under dagarna i Almedalen är Vattenlunchen som arrangerades av Mötesplats Vatten 2023, Svenska Mässan. I deras inbjudan till lunchen konstaterar de att läget är akut och om man inte tar tag i underhållsskulden inom VA-näten är risken stor att vatten blir nästa krisområde.

-          Det var intressanta diskussioner mellan inbjudna beslutsfattare, myndighetspersoner och branschaktörer om hur man kan samlas kring de kritiska frågorna och få upp dem på den politiska agendan, berättar Tomas Helenius.

Politiker talar bara kostnader

En av de unika delarna med Almedalen är att just politiker finns med i princip på alla seminarier, alltifrån kommunpolitiker till landstings- och rikspolitiker beroende på vilka frågor som diskuteras. Det är enda gången under året när man kan få med politiker i diskussionerna och informera dem om viktiga frågor.

-          Det jag slås av är dock att alla politiker bara talar om kostnaderna. Ingen talar om hur arbetet faktiskt utförs eller hur det kan utföras betydligt mer effektivt. Med schaktfria metoder kan dubbelt så mycket renoveringsarbete utföras och då blir kostnadsfrågan inte lika akut, konstaterar han vidare.

Samverkan viktig del av lösningen

Han tycker också att politiker borde börja ställa högre krav på sina VA-organisationer när det gäller effektiviteten på arbetet som sker, att de ska förstå att de har en stor påverkan på beslut som fattas om metodval och kostnader.

-          Ställs högre krav på effektivitet, både vad det gäller personella resurser, tid och kostnader, så måste VA-organisationerna börja se sig omkring och hitta de metoder som redan finns som bevisligen är betydligt mer effektiva än att schakta som man alltid har gjort. Genom ökad samverkan mellan organisationerna kan de också nå längre.

Tomas Helenius konstaterar att där gör SSTT en stor nytta. Inom den organisationen samverkar beställare och utförare från hela Sverige och tillsammans utvecklar de och verifierar schaktfria metoder som alla har nytta av.

-          Vi hjälper till med att ta fram underlag och stöd som hjälper ledningsnätsägare att bli bättre beställare av schaktfria metoder. Det handlar om allt från detaljerade projekteringsanvisningar och handböcker/guider till informerande webinarier.

AI förväntas lösa allt

På samtliga seminarier som Tomas Helenius lyssnade på lyftes AI som en viktig del i alla framtida lösningar.

-          Man har börjat förstå att de personella resurser vi har inom kommuner och VA inte kommer räcka till allt arbete som måste ske. Att utnyttja AI som hjälpmedel och effektivisera många arbetsuppgifter, exempelvis att räkna på och analysera alla data som finns tillgängliga, kan då frigöra personella resurser för andra uppgifter.

Samtidigt måste man förstå att AI inte kommer lösa allt och att det inte kommer ersätta alla jobb.

-          Under ett av seminarierna jag lyssnade på var det en deltagare som tyckte att vi ska använda en annan uttydning av förkortningen AI. I stället för Artificiell Intelligens skulle vi kalla det Assisterande Intelligens, det tyckte jag var väldigt bra, berättar Tomas Helenius med ett leende.

Det börjar röra på sig

En avslutande reflektion han gör efter att ha lyssnat på diskussionerna i Almedalen är att det verkar som det börjar hända saker inom kommunerna, att fler förstår att man måste hitta nya lösningar på problemen.

-          Många är inne på att det nu gäller att börja jobba på nya sätt, att inte fortsätta i gamla hjulspår. Det handlar om att hitta nya effektivare sätt att lösa exempelvis underhållsskulden och där känner jag att vi inom SSTT kan bidra med mycket stöd och hjälp framöver.

 

 

Ylva Sjönell