SSTT’s viktiga uppdrag

Publicerad: 20 juni, 2024

Att det är full aktivitet inom VA-branschen råder det inga tvivel om, allas almanackor är fulltecknade. Även inom SSTT har aktivitetsnivån ökat markant under året. Anledningen är SSTT’s viktiga uppgift att minska arbetsbördan hos alla ledningsnätsägare genom en ökad användning av schaktfria metoder, något som sparar både tid och pengar.

Det konstaterar Tomas Helenius, ordförande i SSTT och även Enhetschef VA inom Haninge kommun.

-          Ju fler projektanvisningar, guideböcker och utbildande webinarier vi kan ta fram desto mer tid och pengar sparar vi åt landets ledningsnätsägare. Vid det här laget vet de flesta att med schaktfria metoder kan vi renovera och förnya dubbelt så många ledningar som med schakt, och med fler tydliga riktlinjer för hur arbetet sker går övergången till schaktfritt snabbare.

SSTT’s verksamhet fokuserar på att ta fram och sprida bra hjälpmedel för både en ökad användning av schaktfria metoder och en hög kvalitet på utförda jobb. Som en del i den strävan har SSTT’s olika arbetsgrupper under våren haft fler aktiviteter igång än någonsin, några exempel är:

 • SSTT’s svenska arbetsgrupper har gemensamt under våren 2024 totalt genomfört 5 kurstillfällen
 • STVF bedriver även samarbete med Arena Yrkeshögskola gällande möjlighet att avlägga tentamen för STVF auktoriserad rörinspektör Mark
 • SPOL har lanserat kursverksamhet och tentamen för SPOL auktoriserad spoltekniker (maj). De 10 första personerna har fått sin behörighet. Se företagen som dessa arbetar på https://www.stvf.se/spol/
 • SSTT svenska arbetsgrupp har lanserat en broschyr för beställning av schaktfria metoder. Se broschyren på https://www.sstt.se/index.php?pageId=642
 • STVF har lanserat en broschyr för beställning av rörinspektion i fastighet samt bedriver en informationskampanj om detta. Se broschyren på https://www.stvf.se/om-rorinspektion/
 • SSTT’s svenska arbetsgrupp genomförde ett välbesökt webinar om schaktfria metoder den 25 april riktad till ledningsnätsägare
 • STLK har lanserat en AI-baserad plattform – Pumpkollen – som kan användas vid analys och prognostisering av flöden i pumpstationer. Programmet användas fördelaktigt som hjälp vid läckagekontroll och är en medlemsförmån som erbjuds SSTTs medlemmar, användaravtal tecknas mot en liten avgift (självkostnadspris). https://stlk.se/index.php?pageId=19

Femårsplan för ökad medlemsnytta

Som styrmedel för verksamheten tog SSTT under 2023 fram en ny omfattande femårsplan med det uttalade syftet att ytterligare öka medlemsnyttan inom föreningen. Det ska ske bland annat genom ökat fokus på förmedling av kunskaper kring schaktfria tekniker samt både intern och extern kommunikation.

-          Vi har en mycket viktig uppgift i att kommunicera om schaktfria metoder för att underlätta för fler att använda dem. Jag är imponerad av våra arbetsgrupper som trots att de själva har överfulla kalendrar på jobbet tar sig tid till alla de aktiviteter som SSTT arrangerar. I arbetsgrupperna sitter representanter från både ledningsnätsägare, entreprenörer och andra viktiga aktörer för schaktfria metoder. Det goda samarbetet mellan alla involverade bidrar mycket till den omfattande verksamheten, konstaterar Tomas Helenius.

Bra samverkan mellan arbetsgrupperna

Inför hösten är kalendern fortsatt full av aktiviteter som arrangeras av någon av arbetsgrupperna inom SSTT, och den norska och svenska arbetsgruppen samverkar för att nå längre med gemensamma krafter.

-          Vi försöker se till så att vi undviker dubbelarbete. Inom vissa områden har norska arbetsgruppen kommit längre och då tar vi i Sverige rygg på dem och vice versa.

Bland de aktiviteter som arrangeras av svenska arbetsgrupper under hösten finns:

 • Teknikträffen 9-10 oktober 2024, mer information finns på  https://www.stvf.se/tekniktraff-2024/
 • Fortsatt kursverksamhet (STVF 2 kurser + minst 5 tillfällen för tentamen, SPOL 2 kurser samt minst 2 tillfällen för tentamen m.m.)
 • STVF kommer att lansera en broschyr för beställning av rörinspektion mark samt även bedriva informationskampanj om detta.
 • SPOL kommer att lansera en egen hemsida
 • En enkät kommer att sändas till ledningsnätsägare för att ta reda på vad de behöver från SSTT för att öka användningen av schaktfritt
 • SSTT svenska arbetsgrupp kommer den 18 september att arrangera ett webinar i samband med releasen av den nya projekteringsanvisningen för infordring med kontinuerliga rör
 • STLK kommer att hålla ett webinar om läckagekontroll den 4 december
 • Ytterligare arbete pågår för att kunna erbjuda flera utbildande webinar/digitala föreläsningar

Välbehövlig semesterperiod

När nu sommarsemestrarna närmar sig med stormsteg vill Tomas Helenius passa på att rikta ett stort tack till alla som bidrar till verksamheten i både Norge och Sverige.

-          Utan allas engagemang är detta inte möjligt. Jag hoppas nu att alla får en mycket skön och avkopplande semester och en riktigt Glad Midsommar, avslutar han.

Ylva Sjönell