Partnerskap for innovativ inspeksjonsteknologi

Publicerad: 19 juni, 2024

Det føreste prosjektet med skanning av en drikkevannsledning ble gjennomført under et tematreff i Holmestrand kommune 12. juni i år.

Det føreste prosjektet med skanning av en drikkevannsledning ble gjennomført under et tematreff i Holmestrand kommune 12. juni i år.

NoDig-selskapet Kjeldaas AS går sammen med Acquaint fra Nederland for å introdusere innovativ inspeksjonsteknologi til Norge. Samarbeidet er allerede i gang og de to firmaene gjennomført første prosjekt forrige uke.

Acquaint BV og Kjeldaas AS er stolte av å kunngjøre sitt partnerskap med sikte på å introdusere innovativ inspeksjonsteknologi i Norge. For Kjeldaas, et etablert navn i Norge innen grøftefri ledningsfornyelse og for det norske markedet, er den velprøvde inspeksjonsteknologien til Acquaint helt ny. Ved å kombinere kompetansen til begge selskapene, kan innovative og bærekraftige løsninger tilbys vann- og avløpssektoren i Norge. Dette beskriver Kjeldaas i en pressemelding 18. juni 2024

Det norske markedet

Anvendelsen av grøftefri ledningsfornyelse er spesielt interessant i Norge på grunn av de store utfordringene landet står overfor. Hendrik Panman, leder for NoDi-avdelingen i Kjeldaas og opprinnelig fra Nederland, forklarer:

– VA-ledningene legges forholdsvis dypt under bakken for å beskytte mot frost. Landskapet består i stor grad av stein, noe som gjør det dyrt å erstatte ledninger ved hjelp av graving. Det gjør det veldig interessant å kunne fornye ledninger med NoDig-metoder. I tillegg til å være kostnadsbesparende så begrenses også ulempene for omgivelsene.

Høy lekkasjeprosent

Det meste av drikkevannet i lanet kommer fra innsjøer. Gjennomsnittlig lekkasjerate er mellom 35-40 prosent i Norge. De siste årene har det vært en økende oppmerksomhet for å redusere lekkasjene, særlig ettersom strømprisene og materialkostnadene stiger og miljøaspekter spiller en viktigere rolle. I dag er fornyelsestakten på vann- og avløpsledninger 0,6 prosent, mens denne skal være minst 1 prosent. 

– Utskifting henger etter på grunn av mangel på kapasitet og økonomiske ressurser. For å opprettholde infrastrukturen på en bærekraftig måte, er det viktig å ha god oversikt over kvaliteten på vann- og avløpsledningene, slik at pengene blir brukt på de riktige stedene. Acquaint kan hjelpe kommunene i Norge betydelig med å prioritere riktig gjennom sin inspeksjonsteknologi, sier Panman.

Første prosjekt i Holmestrand

Det første fellesprosjektet ble gjennomført forrige uke i Holmestrand kommune, hvo en drikkevannsledning i duktiltstøpejern ble inspisert med Aquarius. Dette prosjektet fungerte også som en demonstrasjon for andre kommuner. Brabant Water, en kunde av Acquaint som leverer drikke- og industrivann til 2,6 millioner innbyggere og bedrifter, presenterte hvordan de bruker Acquaints teknologi.

Acquarius er et avansert verktøy som består av en skum PIG (Pipeline Inspection Gauge), som vanligvis brukes til rengjøring av rørledninger. Acquaints verktøy er utstyrt med et stort antall avanserte ultralydsensorer som sender ut og mottar lydbølger for å oppdage eventuelle uregelmessigheter (som korrosjon, utvasking, H2S-skade og lekkasjer) i rørveggen eller tilkoblinger. I tillegg har Acquarius forskjellige andre sensorer som kartlegger den nøyaktige plasseringen av rørledningen.

Fremtiden

Begge selskapene har store forventninger til samarbeidet. Forberedelsene til prosjektet i Holmestrand gikk knirkefritt:

– Vi snakker samme fagspråk og forstår dermed hverandre veldig godt. Jeg er trygg på at det vil fortsette å være slik også i fremtiden, sier Driessen.

Kjeldaas og Acquaint ønsker et langsiktig samarbeid der Kjeldaas kan gjennomføre inspeksjoner på egenhånd. Panman sier:

– Jeg er 'all-in' og veldig motivert, men jeg innser også at dette bare er begynnelsen. Jeg venter spent på resultatene fra vårt første prosjekt.

Erik legger til: – Med et felles mål om å sikre vann- og avløpsnettet i Norge og bli en ledende aktør på det norske markedet, er det virkelig en jobb å gjøre. Men med et fundament av tillit tror jeg vi kan vokse raskt. Kanskje er dette det første skrittet mot å erobre alle de nordiske landene.

Verdifullt samarbeid

Samarbeidet med Acquaint gjør at Kjeldaas kan diversifisere tilbudet ytterligere ved ikke bare å fornye vann- og avløpsledninger gjennom grøftefrie metoder, men også introdusere innovativ inspeksjonsteknologi. For Acquaint åpner det for å levere sine tjenester til norske kommuner og konsulentselskaper. Erik Driessen, administrerende direktør i Acquaint, sier:

- Som et etablert selskap i Norge har Kjeldaas allerede langvarige relasjoner med flere kommuner. De er ekstremt nær kunden og kjenner markedet som ingen andre. Foruten å være et anerkjent selskap, har de også en personlig tilnærming. De er positive, ryddige og effektive. Atmosfæren i deres flate organisasjon passer perfekt til vår bedriftskultur.

Tekst og bilde: Kjeldaas AS.