Aktuelt fagtreff i Bergen

Publicerad: 17 juni, 2024

Fra et foredrag av Kenneth Skullerud, leder faggruppe Lekkasjekontroll og trasésøk i Oslo, under RINs fagdager i 2023.

Fra et foredrag av Kenneth Skullerud, leder faggruppe Lekkasjekontroll og trasésøk i Oslo, under RINs fagdager i 2023.

Rørinspeksjon Norge (RIN), SSTTs søsterorganisasjon, arrangerer fagtreff i Bergen i slutten av august. Flere av temaene som tas opp er relevante også for aktører innen grøftefri rørfornying og andre NoDig metoder. 

Årets fagtreff gjennomføres på Quality Hotel Edvard Grieg i Sandsliåsen, Bergen, i dagene 28. - 30. august 2024! Fagtreffet markerer også 30 årsjubileum for RIN.

På programmet

Fagtreffene, det å møtes for å utveksle erfaring, å lære av hverandre og om ny teknologi og metoder, har alltid vært en av bærebjelkene i organisasjonen. I år blir det foredrag knyttet til feil på nyanlegg, nyheter fra leverandører, informasjon om RINs kursportefølje, samt - SSTT, blant annet. Hele programmet, samt lenke til påmeldingen, ligger her

Flere av utstillerne under RINs fagdager er også aktuelle for SSTTs medlemmer. De seks første utstillerne som melder seg på, får anledning til å presentere seg med foredrag fra scenen på fagtreffets første dag. Det legges også til rette for at utstillere skal få god synlighet, og som før blir det avsatt tid til utstillingsvandring i programmet. 

Tekst og bilde: Inger Anita Merkesdal.