NoDig vekket interesse på dialogkonferanse

Publicerad: 4 april, 2024

Jan Stenersen fra Trova AS deltok på Statens vegvesens dialogkonferanse i regi av sitt verv som leder av den norske arbeidsgruppa i SSTT.

Jan Stenersen fra Trova AS deltok på Statens vegvesens dialogkonferanse i regi av sitt verv som leder av den norske arbeidsgruppa i SSTT.

 «Hvordan ta i bruk ny teknologi for å skape utvikling innen vegdrift?» var tittelen for en dialogkonferanse Statens vegvesen gjennomførte på Gardermoen i midten av mars. Hensikten med konferansen var å kople entreprenørmarkedet med potensielle leverandører og utviklere av teknologi- og informasjonssystemer, som gir merverdi til drift av riksvegnettet. 

Konkurrere om reduserte klimautslipp

Anledningen var at Statens vegvesen skal inngå fem nye vegdriftskontrakter på riksvegnettet med oppstart i 2025. Kontraktene lyses ut i løpet av 2024 og har en varighet på 5 år, med mulighet for opsjon.

I presentasjonen av konferansen beskriver Statens vegvesen blant annet: «De som vil drifte riksvegene i framtiden må forberede seg på å konkurrere om løsninger med reduserte klimautslipp.» 

Konstruktiv konferanse

Da var det naturlig for SSTT å delta med både innlegg og stand. 

– Konferansen hadde om lag 130 deltagere. Disse kom fra alle nivåene i vegvesenet og rundt 20 av de store entreprenørene som gir pris var representert. I tillegg deltok 17 leverandører for å fortelle om ny teknologi som kan inngå i de fremtidige kontraktene, herunder dette å skape innovasjon også innen drift av veger, forteller Jan Stenersen fra Trova AS.

Han deltok på konferansen i regi av sitt verv som leder av den norske arbeidsgruppa i SSTT. Sammen med Øystein Bjørløw i Kjeldaas AS erfarte han at NoDig var nytt for veldig mange. 

– Spesielt med tanke på reduserte utslipp, miljø-/samfunnsbelastning og kostnadene er NoDig en avgjørende teknologi, som må tas i bruk i langt større omfang enn i dag. Vi opplevde flere som ikke kjente til bredden av mulighetene grøftefrie metoder representerer, selv om de ville hatt stor nytte av dette. Derfor er denne type dialoger, hvor vi kan få snakke direkte til hverandre, svært nyttig, mener Stenersen.   

Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) har utarbeidet en oversiktlig og informativ beskrivelse av de grøftefrie metodene. Den finner du her

Kontakt SSTT om du ønsker at din organisasjon skal få lære mer om grøftefrie metoder/NoDig. 

Her kan du lese Statens vegvesens invitasjon til dialogkonferansen.

 

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Foto: Privat.