Nytt samarbeid for å tilby tette vannkummer

Publicerad: 12 februari, 2024

Selskapene venter stor etterspørsel etter Haplasts 100 prosent tette vannkum. De er bygget opp av plastmaterialet polyetylen (PE).

Selskapene venter stor etterspørsel etter Haplasts 100 prosent tette vannkum. De er bygget opp av plastmaterialet polyetylen (PE).

Hallingplast og Haplast, som begge er norske plastrørprodusenter, har inngått et samarbeid for å tilby Haplastegenutviklede spesialprodukter raskere og rimeligere til hele Norge.

Begge selskapene produserer plastrørløsninger for vann- og avløpssektoren, men de gjør det på hver sin kant av landet. Hallingplasts fabrikk ligger i Hallingdal og Haplasts er i Troms. Nå er det klart at selskapene starter et samarbeid som gjør det enklere, rimeligere og raskere for kundene å ta i bruk Haplasts kvalitetsløsninger i Sør-Norge. Det forteller de i en pressemelding, som teksten bygger på. 

Vannkummer med tetthetsgaranti

Daglig leder i Hallingplast, Sverre Tragethon, forteller at han er imponert over Haplasts løsninger og peker særlig på et produkt vann- og avløpsbransjen i Sør-Norge vil ha nytte av. 

 – Haplasts 100 prosent tette vannkum er en kvalitetsløsning vi forventer skal skape stor etterspørsel. Stadig flere ønsker vannkummer med tetthetsgaranti, da det både beskytter kritisk infrastruktur og gjør arbeidet mye tryggere og enklere for driftsoperatørene som stiger ned i kummene, sier Tragethon.

Det støtter Dan Nordheim, daglig leder i Haplast: 

– Vi er veldig fornøyde med å ha inngått et samarbeid med Hallingplast, fordi det gjør at vi kan levere våre løsninger raskere og rimeligere i hele Norge. Fremover vil Hallingplast håndtere salget av våre løsninger i Sør-Norge, sier Nordheim.

Nøkkelrolle til Hordaland Rørteknikk 

En viktig tredjepart i det nye samarbeidet er rørentreprenøren Hordaland rørteknikk, som vil stå for sveising og sammenstilling av Haplasts vannkummer.  

– Halvfabrikater av vannkummen sendes fra vår produksjon i Troms til Hordaland Rørteknikk. Nettopp det at vi kan sende halvfabrikater gjør logistikken raskere og rimeligere. Hordaland rørteknikk vil deretter tilpasse og ferdigstille vannkummene før de sendes ut til kundene, sier Nordheim.

Tragethon og Nordheim gleder seg over det nye samarbeidet. 

– Vi er begge norske familieeide selskaper som jobber for å tilby markedet de beste løsningene. Vårt nye samarbeid er et godt eksempel på dette. Logistikken og produksjonen effektiviseres og gjør det enklere, rimeligere og raskere for Sør-Norge å ta i bruk Haplastsløsninger, avslutter de. 

Om Hallingplast

Hallingplast er en av Nordens største og mest moderne produsenter av rørsystemer i plast. Bedriften er en heleid norsk familiebedrift, lokalisert i Hallingdal. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann- og avløp, olje- og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og ferdig vektede rør til undervannsledninger. 

Om Haplast:  

Haplast AS er en lokaleid, Nordnorsk produsent av produkter i PE-plast. Fabrikken ble etablert i 1961 og ligger på Furuflaten i Lyngen kommune – tett oppunder Lyngsalpene. Haplast lager produkter basert på PE-plastgranulat, primært til bruk innenfor vann og avløp, vei og bane, havbruk samt ventilasjon. Selskapets hovedprodukter er ekstruderte trykkrør, viklede profilrør, vannkummer og tanker. 

 

Pressemelding fra Hallingplast og Haplast.