Är du intresserad av att bidra nationellt inom VA? Svenskt Vatten söker nu personer till flera av våra expertkommittéer. Kommittéarbetet utgör en spännande plattform med möjligheter för både dig som individ, på enskild organisationsnivå och den svenska VA-branschen som helhet. Vi söker nu personer till tre av våra expertkommittéer med start under 2024: Dricksvattenkommittén, Rörnätskommittén och SVU-kommittén. 

Till Dricksvattenkommittén är vi särskilt intresserade av kandidater från norra Sverige.

Till Rörnätskommittén är vi särskilt intresserade av kandidater som har kunskaper inom för området relaterad forskning och utveckling eller digitalisering.

Till SVU-kommittén är vi särskilt intresserade av kandidater som har kunskap om samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga eller ekonomiska forskningsområden men kompetenser inom dricksvatten, avlopp och ledningsnät också välkomna. 

Som kommittémedlem förväntas du ta ett särskilt ämnesansvar baserat på dina erfarenheter och intresse. Förutom möjligheten till ämnesansvar inom kommitteen vill vi utveckla samverkan mellan kommittéerna. På så vis vill vi stärka sambanden mellan delarna i VA-systemet.

Vi vill gärna ha din intresseanmälan senast den 23 februari 2024. Mejla ditt intresse till svensktvatten@svensktvatten.se och ange vilken kommitté du är intresserad av. Bifoga gärna CV.

Kontakt för mer information:

Erik Karlsson (Rörnätskommittén, en plats tillgänglig), tfn 08-506 002 23  

Alexander Keucken (SVU-kommittén, tre platser tillgängliga), tfn 08-506 002 24

Birger Wallsten (Dricksvattenkommittén, en plats tillgänglig), tfn 08-502 002 07