Skövde arbetar proaktivt med ledningsnäten

Publicerad: 25 april, 2018

Via en molntjänst finns all data kring ledningsnätet i Skövde sparat sedan tio år tillbaka. Foto: Jan Bjerkesjö

Ifjol hade Skövde kommun 12 stycken avloppsstopp. Det gör bedömningen av Skövde till ”mycket god” av Svenskt Vatten. Bakom resultatet ligger ett mångårigt förebyggande arbete.

- Det var ett arbete som inleddes av min företrädare Christer Ottosson, som stenhårt drev arbetet med att hålla förnyelsetakten på en hög nivå. På det viset var det lätt för mig att ta över, säger Tomas Lindberg, som är ansvarig för hela ledningsnätet idag.

Totalt finns det 96 mil ledningar varav 58 mil avloppsledningar. Förnyelsetakten är i snitt cirka 120 till 150 år. 20-25 km ledning filmas varje år och Skövde kommun har ett upphandlat avtal med XR Miljöhantering för det arbetet.

- Via VABAS har vi basfakta om ledningsnätet som avgör var och hur mycket vi filmar. XR tar även hand om efterarbetet med de uppgifter vi får efteråt och att dessa går in i databasen. Av dessa bygger vi vårt underhållsprogram.

Tomas Lindberg visar prov på uppgifter från filmning 2015 som nu ligger till grund för årets åtgärder.

- Det är en sträcka på 400 meter som avloppsrallarna strumpade i dag och anledningen var en tryckavloppsledning som vi skulle ansluta, som gör att risken för skador ökar.

Data i molntjänst

Även om det finns ledningar som inte är filmade i Skövde så har Tomas en bra koll på läget. Han visar upp kartor över ledningar som har filmats och ledningar som kommer att filmas. All data har man sedan sparat ”i molnet” där tio års filmningen nu arkiverats via en Microsofttjänst och som antingen kan streamas eller laddas ner.

- När den här sträckan filmades 2015 så bestämde vi att vi skulle strumpa den efter tre år. När jag kör en sökning inför varje verksamhetsår så får jag underlag för vår planering.

Genom filmningen kan Skövde arbeta proaktivt och bestämma åtgärder i förväg via planering istället för att göra ”brandkårsutryckningar”.

2017 låg driftsinvesteringen i kommunen för TV-inspektioner på drygt en halv miljon och underhållsplaneringen på drygt ett hundra tusen. Den totala driftbudgeten för ledningsnätet ligger på 11,5 miljoner.

- Många kanske tror att det här handlar om stora pengar, men så är det inte. Vi la exempelvis 65 000 kronor på akutspolningar, vilket är litet.

De äldsta ledningarna är från 1920-talet och den äldsta strumpan lades på plats 1992. 12 avloppsstopp under 2017 är förhållandevis lite. Så Skövde kommun har Tomas en bra koll på, men frågan är hur det ser ut bland enskilda fastighetsägare.

- Nej, det vet vi inte. När vi servisfilmar gör vi det fram till tomtgränsen. När fastighetsägare får problem skyller man alltid på kommunen. Därför filmar vi alla avloppsstopp för att veta vad som hänt.

Det stora problemet är inläckage från dåliga rör som finns på privata fastighetsägares mark.

- Vårt ledningsnät ser bra ut. Men folk som har ett hus från 1950-talet måste förstå att man har ledningar som är 75 år gamla, som måste förnyas. Här är förstås de stora bostadsbolagen bättre än de små och enskilda.

Utmaning behålla nivån

På frågan om vilka stora utmaningar som Tomas Lindberg och Skövde står inför tystnar han och sitter tyst en stund.

- Svår fråga att svara på. Det är väl att behålla den höga nivån vi ligger på. Det handlar inte om så mycket pengar, men arbetet tar tid. Jag sitter med all planering och skulle jag sluta skulle kommunen få problem, om man nu kan kalla det en utmaning. När någon med specialistkompetens slutar är det alltid en utmaning.

Men Tomas säger samtidigt att han har ett bra stöd från kommunpolitikerna. Minskade anslag är det inte frågan om, även om det ibland blir olika prioriteringar.

- Vi får de pengar vi behöver. Det rullar på bra. Det är säkert problem i småkommuner runt om. Därför har vi planer på att inleda samarbete med Hjo, Tibro och Karlsborg som är små kranskommuner till Skövde. Vi ska försöka få med dem i nästa upphandling, något som vi kanske inte vinner något på annat än att bredda kunskapsnivån.

Falköping är en annan kommun som Skövde haft samarbete med och därifrån idén med molntjänsten kommer ifrån. Det finns ett samarbetsforum, VA-nät Skaraborg, där företrädare från de olika kommunerna kan träffas och utbyta erfarenheter.

Tysk rörspräckningsmaskin

Nu har Skövde köpt in en rörspräckningsmaskin från Tyskland, som främst ska användas på vattenledningar och tillkom när två ytterområden skulle kopplas samman.

- Vi tar en gammal ledning och spräcker den. Den minskade grävkostnaden vi vinner på fyra kilometer gör att projektet genom besparing betalar 50 procent av maskinkostnaden. Dessutom ska vi använda den många år framåt.

Ett annat stort projekt är de arbeten som behöver göras när Skövde sjukhus byggs ut för tre miljarder och ökar fastighetsytan med 75 000 kvadratmeter.

- Vi behöver därför genomföra ett stort projekt vi kallar östra matningen, en ny ringmatning för vatten, och som vi får 10 miljoner extra per år för att genomföra.

Tomas Lindberg använder helst schaktfria metoder i arbetet.

- Fördelarna är klockrena jämfört med att gräva. Du slipper gräva upp gator och kan lösa problem smidigt. Styrd borrning, strumpning, rörspräckning, relining – det är självklart att det finns fördelar. Går det så använder vi alltid schaktfria lösningar.

 

Tomas Lindberg är ansvarig för ledningsnätet i Skövde kommun och han har bra koll efter mångårigt målmedvetet arbete. Foto: Jan Bjerkesjö

Tomas Lindberg är ansvarig för ledningsnätet i Skövde kommun och han har bra koll efter mångårigt målmedvetet arbete. Foto: Jan Bjerkesjö

Jan Bjerkesjö