Nya möjligheter på VA-mässan

Publicerad: 17 januari, 2024

Den 24-26 september slår VA-mässan upp sina portar och i år ingår ett nytt erbjudande till alla utställare och besökare. Utställningen inomhus kompletteras med ett större utomhusområde med möjligheter att visa upp exempelvis rörinspektionsbussar och andra större fordon samt hålla demonstrationer.

 SSTT har ingått ett samarbetsavtal med Elmia gällande mässan och deltagande i seminarieprogrammet. VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats, med lång historik och ett brett utbud av utställare och aktiviteter. VA-mässan hölls för första gången 1997 och är en väl etablerad mötesplats och marknadsplats för branschen.

-        Under pandemin tvingades vi till uppehåll under ett par år och när vi kunde köra igen 2022 så blev det på våren. Nu har vi enligt önskemål från utställare och besökare återgått till den vanliga tidpunkten vilket är i slutet av september, berättar Elin Rickardsson, Business manager på Elmia-mässan.

Många besökare från offentlig sektor

Utbudet av utställare och aktiviteter från branschen är komplett och mässan ges ständigt ett högt betyg av utställare och besökare. Här träffas användarna i form av kommunal VA-sektor och industri med producenter av utrustning och tjänster inom tex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation och många fler områden.

-        Vår statistik visar att 60-70 procent av besökarna kommer från offentliga arbetsplatser, det är allt från driftspersonal till VA-chefer, ledningsnät och planerare t.ex. På utställarsidan är det olika typer av organisationer som erbjuder produkter och tjänster inom området, det kan vara ny teknik inom rör/kameror/sensorer/kemikalier eller stora anläggningsentreprenörer. Det kommer finnas allt ifrån den lilla skruven till pumpstationen.

Fördjupande seminarieprogram

En viktig del av mässan utgörs enligt Elin Rickardsson av det slutna seminarieprogrammet.

-        Där får besökarna ta del av mer nischade och fördjupande presentationer och där kommer SSTT att ha flera programpunkter. Vi har även en öppen scen ute i utställningshallen där det blir mer kortfattad information, panelsamtal och andra mer översiktliga programpunkter.

Förutom SSTT har VA-mässan andra partners som tidskriften Cirkulation, RISE, Föreningen Vatten (som håller i stora delar av seminarieprogrammet) samt olika myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten.

-        I år gör vi även en lite större satsning på utställare från andra länder, framför allt från de nordiska länderna, vilket blir väldigt intressant för våra besökare. Vi gör även en stor nysatsning på ett utställningsområde utomhus.

Önskemål om en större utomhusarena

Den satsningen görs efter att de lyssnat in synpunkter från besökare och utställare under tidigare år, där har framkommit ett stort intresse för att kunna se exempelvis större fordon som rörinspektionsbussar med ordentligt med plats runt omkring.

-        De som jobbar ute i fält vill gärna kunna se och testa olika utrustningar som de större fordonen har, något som är svårt att få till inomhus. På den öppna arenan utomhus kan utställare hålla demonstrationer och informera grupper, det ger en annan känsla när man kan se produkterna utomhus helt enkelt.

Mitt i utställningsområdet utomhus finns ett torg under ett tälttak med scen och sittplatser.

-        Men där finns även möjligheter att slå sig ner och att ta en paus från intensiteten i den stora mässhallen.

Det finns även ett stort värde i att kompletterande utställare står i närheten av varandra, det skapar en samhörighet samtidigt som det finns gott om utrymme för att kunna visa upp mer än ett fordon per utställare.

-        Varje utställningsplats har framdragen el och ett utställningsbord, och gott om yta för fordon/ produkter, eget besökstält etc. Det är en tydlig förbindelse mellan mässhallen och utomhusområdet så att besökarna kan röra sig ledigt mellan utställningsområdena.

 

En skiss på utomhusområdet på VA-mässan 2024

En skiss på utomhusområdet på VA-mässan 2024

Ylva Sjönell