Hallingtreff fra SSTTs side

Publicerad: 5 januari, 2024

Borghild Folkedal fra SSTT (t.v) og Martina B. Svedahl, fagsekretær i SSTTs søsterorganisasjon RIN, som styrer programkomiteen. De er også konferansier for fagtreffet, som starter mandag. Foto: Odd Borgestrand.

Borghild Folkedal fra SSTT (t.v) og Martina B. Svedahl, fagsekretær i SSTTs søsterorganisasjon RIN, som styrer programkomiteen. De er også konferansier for fagtreffet, som starter mandag. Foto: Odd Borgestrand.

I år samles igjen rekordmange deltakere til Hallingtreff, det brede faglige treffet for vannbransjen i Norge. Borghild T. Folkedal, SSTTs tidligere styreleder og nå medlem i SSTTs Norske arbeidsgruppe, har igjen hatt en vesentlig rolle i utviklingen av programmet.

Folkedal, som er VA-rådgiver hos Asplan Viak i Drammen, mener Hallingtreff er en viktig arena for SSTT fordi fagtreffet når ut til så mange.

– Her kommer masse fagfolk som ikke nødvendigvis kan så mye om grøftefrie løsninger fra før, og her kan de komme i kontakt med andre som kan hjelpe dem i gang med prosjekter. Det jeg selv alltid egentlig gleder meg mest til, er å komme opp dit og treffe masse forskjellige folk med forskjellige kompetanse. Erfaringsutvekslingen som skjer mellom slagene, og som oppstår på bakgrunn av programmet, er formidabel. For min del er nok det store trekkplasteret folkene som kommer og deler av sin kunnskap og erfaring i diskusjonene mellom de organiserte aktivitetene, beskriver Folkedal.

NoDig relevans i programmet

Når det gjelder de grøftefrie løsningene, skal vi få høre om det spennende «NoDig Developement»-prosjektet til VAV og Olimb. I prosjektet er det utviklet en borerigg for stikkledninger, for grøftefri tilkobling av stikkledning til hus og hovedvannledning. I tillegg til at vi skal få høre fra et relativt nytt NoDig-firma som har satset stort på elektrisk drift, forklarer hun.

I tillegg mener SSTT-representanten at tema knyttet til sveising er relevant.

– Selv om sveising ikke er dirkete knyttet til NoDig, blir PE brukt i mange NoDig-prosjekt. Derfor er det et veldig viktig tema for de som driver med grøftefrie løsninger. I tillegg har programmet en hovedbolk som heter Konsekvenser av EUs avløpsdirektiv, hvor vi konsentrerer oss om lange pumpeledninger. Det er heller ikke direkte NoDig- spesifikt. Men som en konsekvens av direktivet vil det med stor sannsynlighet komme mange grøftefrie prosjekter fremover. Det samme gjelder bolken om digitalisering, dette er relevant for alle, utdyper Borghild T. Folkedal.

Hallingtreff har alltid et visst element av NoDig ved seg, og til neste år håper hun at det kan få enda større plass på programmet.

Givende prosess

Det er Borghild Folkedal fra SSTT og Martina B. Svedahl, fagsekretær i SSTTs søsterorganisasjon RIN, som styrer programkomiteen.

– I oppstarten har vi et idemyldringsmøte med ulike aktører fra bransjen, som danner en programkomité. Ut fra idemyldringsmøtet setter vi tema som vi arbeider videre med. Så bruker vi programkomiteen til ulike sparring og tips. Nå har vi også hatt møte med alle som skal stå på scenen i de ulike bolkene. Det er SÅ spennende og givende diskusjoner vi har i disse møtene, beskriver hun begeistret.

– Det er bare å glede seg til et lærerikt treff!

I tillegg til medaktørene i programkomiteen, kobles nettverkene i SSTT og RIN aktivt inn i programarbeidet.

– Om få dager skal du stå på scenen, som konferansier, sammen med Martina. Det kommer ca. 350 fagfolk til Hallingtreff i år. Hva tenker du om det?

– Jeg gleder meg masse! Dette er som bursdag, julaften og nyttårsaften på en gang. Det kommer SÅ masse fine folk! Jeg er veldig glad for at vi får lov til å bli med på å arrangere Hallingtreff. Det er virkelig fantastisk at det samles så mange fine mennesker på en plass!, svarer SSTTs Borghild Folkedal begeistret.

Tekst: Inger Anita Merkesdal