Rørfornying av vannledninger - en liten verdensnyhet

Publicerad: 6 november, 2023

I Gjøvik har Olimb Rørfornying erstattet to vannledninger, på DN 145 mm og DN 250 mm begge i strekk på 70 meter, grøftefritt.

I Gjøvik har Olimb Rørfornying erstattet to vannledninger, på DN 145 mm og DN 250 mm begge i strekk på 70 meter, grøftefritt.

I Gjøvik har Olimb Rørfornying installert to nye vannledninger i to gamle. Produktet som ble brukt i prosjektet ble utviklet av den tyske produsenten Wavin, etter forespørsel fra Olimb Rørfornying. Det kan gi bedre miljøregnskap for rørfornying over hele landet.

Sentralt i Gjøvik sentrum lå 100 år gamle vannledninger av gråjern. De har knekt og ført til flere lekkasjer. Ledningene ligger midt i gågata og ut i fylkesveien, med mye trafikk og bebyggelse. I et sentralt kryss, mellom Storgata og Bakkegata, lå fjernvarmerør og «hundrevis av kabler». Det var helt uaktuelt å grave. I tillegg var vannkummene trange, med kort avstand fra kumvegg til armatur. Ja, og så var det tidspress da. Vintrene kan være tøffe i Gjøvik. Kommunens folk har sanert det meste av Gjøvik sentrum, gjennom tradisjonell rehabilitering. Dette skal asfalteres og bli ferdig før vinteren.

Utfordringer lar seg løse

– Vi har vært klar over utfordringen i mange år. Rørene av gråjern knekker, ikke langsmed, men på tvers. Da ledningene ble lagt for 70 – 90 år siden ble treklosser plassert på all avløpsrørene, så la de vannledningene oppå disse. Med press og teleskader har rørene knekt. Å rehabilitere vannledninger grøftefritt er utfordrende. Men vi har fått bistand av Olimb til styrt boring tidligere. De er mega-folk å ha med å gjøre, og vi var veldig fornøyde med resultatet. Så vi kontaktet Olimb igjen og de hadde lyst til å bli med, forklarer anleggsleder i Gjøvik kommune, Erik Haganæs.

Hvordan det gikk? Kort oppsumert: Med god kompetanse og spesialverktøy fant de en løsning på dette også. Fornyingen er gjennomført ved at Olimb Rørfornying trakk to nye ledninger gjennom de to gamle, som erstatning for dem. De nye ledningene er henholdsvis DN 145 mm og DN 250 mm, begge i strekk på 70 meter.

Tett-tilsluttet rør/Compact pipe med verdensnyhet

– Først dro vi et tau gjennom de gamle vannledningene, Så dro vi gjennom en vaier i hvert av rørene, ved å feste vaieren til tauet, og trekke det tilbake igjen. Da vaieren var på plass trakk vi de nye rørene inn gjennom de gamle, med en 10 tonns vinsj. 

– Og det gikk greit? 

– Ja, vi tilfører steam for å folde ut røret ved bruk av trykk. Dette fungerer veldig bra, beskriver Geir Johansen. Han er formann i Olimb Rørfornying AS.

– Detaljene for gjennomføringen er utviklet i et godt samarbeid med oppdragsgiver og tyske Wavin. Dette var den første installasjon av tett-tilsluttet PE-rør i DN145mm med SDR-klasse 13,6. Dette er et produkt som har vært ønsket i det norske markedet, og som den tyske produsenten Wavin har utviklet etter forespørsel fra oss. Det er interessant fordi veldig mange av vannledningene i Norge er nettopp DN145, sier den erfarne mannen hos Olimb.  

Konstruktivt samarbeid

De sto overfor et par store utfordringer.

– På grunn av trafikkmengden var det umulig å grave i krysset hvor den største ledningen ender. Det gjennomførte vi ved å trekke ledningen inn i en ny stor kum. Det krevde millimeter-presisjon, men det gikk. Da de erstattet det andre røret stengte vi gågata. Det lot seg gjøre. Men av hensyn til næringsdrivende og publikum måtte arbeidet gå unna så fort som mulig, forklarer han.

Oppdraget er utført i godt samarbeid med Gjøvik kommunes anleggsgjeng. Det var kommunens egne folk som monterte den nye midtkummen. Og da Olimb hadde trukket ledningene gjennom, overtok kommunen videreføringen av arbeidet. I endekummene gikk de inn på det gamle kum-godset, på begge ledningene. Olimb samarbeidet tett med kommunens folk også da, noe som fungerte utmerket.

­– Vi fikk låne lagerplass av kommunen, og de fikset ventiler og deler. Så dette arbeidet er gjort i godt samarbeid mellom kommune, produsent og oss som entreprenør sier Geir Johansen.

Langt fra nytt

– Hva er fordelene med å rørfornye på denne måten?

– Det blir installert et helt nytt rør, fremfor et som blir sprøytet inn i et gammelt. Og i motsetning til ved cracking, er det mulig å installere dette med retningsendringer. Tett-tilsluttet rør/Compact pipe kan monteres med både bend og svinger. I tillegg slipper du å grave, bortsett fra i påkoblingene. På den annen side – når du gjør det får du samtidig fjernet anboringsklammerne, og erstattet disse med bedre påkoblinger, svarer Johansen. 

– Hvor ny er denne metoden? 

– Dette er ikke noe nytt. Det er dessverre ukjent for mange, men når vi kommer til kommuner som ikke har benyttet dette før, bekrefter jeg at dette har vi arbeidet med i 25 år. Det er en betydelig utfordring at kommunene ikke kjenner til dette!

Opptatt av å få frem miljøfordelene

– Som formann i Olimb Rørfornying, hvordan opplever du at det er å få være med på å bruke disse metodene?

– Jeg synes Olimb og bransjen skulle vært flinkere til å forklare miljøregnskapet. Vi er litt lite flinke til å fortelle hva miljøregnskapet er for grøftefrie løsninger, sammenlignet med fornying via graving. Da er en gravemaskin eller to i sving i flere uker., mens vi kan gjøre samme jobben grøftefritt på dager. 

Samtidig som jeg savner at vi forteller mer om fordelene, er jeg stolt av vårt bidrag til bærekraft og bedre miljøregnskap. Fordi vi erstatter ordinære grøfter, bidrar vi betydelig til å kutte klimagassutslippene. Dette brenner jeg litt for, understreker Geir Johansen fra Olimb Rørfornying. 

Gjør det gjerne igjen

– Og hva mener så kommunen, i etterkant? 

– Vi lærte mye fra det første prosjektet vårt med grøftefri metode for rehabilitering av vannledninger. Da vi valgte å gjennomføre dette var det også fordi vi er opptatt av å prøve ut nye løsninger. Forbedring ligger i å våge å gå vekk fra det som alltid har blitt gjort. Vi må se fremover, ikke bakover, og vil gjerne bruke metoden igjen, beskriver Gjøvik kommunes anleggsleder Erik Haganæs.

– Vi slapp å grave så dypt og så mye, som vi måtte gjort om ledningene skulle vært skiftet ut fysisk. Det er tidsbesparende og kuttet kostnader. Det er avgjørende å vurdere hva kostnaden blir ved graving, kontra grøftefritt, spesielt i sentrumsnære områder. I tillegg var dette en klar fordel for publikum, som ofte blir utålmodige når arbeide må gjøres.

En skal vite hva en gjør når en jobber med grøftefri rørfornying!

En skal vite hva en gjør når en jobber med grøftefri rørfornying!

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Bilder: Olimb AS.