Prosjektforslag: Utlysning fra Norsk Vann

Publicerad: 20 september, 2023

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Har du behov for å løse en utfordring innen vann og avløp? Norsk Vann Prosjekt (prosjektsystemet) gir mulighet for å gjennomføre felles utviklingsprosjekter innenfor vannbransjen. 

De ønsker nå nye prosjektforslag for 2024. Frist for innsendelse av prosjektforslag er 1. oktober.

Norsk Vann Prosjekt (prosjektsystemet) gir mulighet for å gjennomføre felles utviklingsprosjekter innenfor vannbransjen. Prosjektsystemet vil i hovedsak finansiere prosjekter som skal bidra til å løse utfordringer som de fleste av andelseierne, dvs. kommuner/vann- og avløpsselskaper i Norsk Vann, har.

Det er de andelseierne i Norsk Vann som er med i prosjektsystemet, som kan foreslå prosjekter. Tilknyttede organisasjoner (rådgivere, leverandører, undervisningsinstitusjoner m.m.) kan fremme prosjektforslag gjennom medlemmer som har forslagsrett i Norsk Vanns prosjektsystem.

I denne artikkelen beskriver Norsk Vann at de ønsker flere praktiske prosjekter. Der finner du også øvrig informasjon. Organisasjonen oppfordrer til å komme med prosjektforslag som retter seg mot praktiske utfordringer fra hverdagen.

Her er en oversikt over pågående prosjekt.