Erik Karlsson och Henrik Wingfors berättade om innehållet i Svenskt Vattens senaste investeringsrapport som publicerades i maj i år.  Dessutom fanns möjlighet för deltagarna att ställa frågor.

Rapporten pekar på ett ökat investeringsbehov jämfört med motsvarande undersökning 2020 och att infrastrukturen för dricksvatten och avlopp (VA) bedöms ha ett årligt investeringsbehov på 31 mdkr.

Se hela det digitala medlemsmötet. (Ca 45 min)