Databas ovärderlig för planeringen

Publicerad: 15 mars, 2018

Christer Silver Holmberg berättade om arbetet i Botkyrka kommun under Svensk Vattens konferens ”Rörnät och klimat 2018”. Foto: Jan Bjerkesjö

Christer Silver Holmberg berättade om arbetet i Botkyrka kommun under Svensk Vattens konferens ”Rörnät och klimat 2018”. Foto: Jan Bjerkesjö

Sedan 2008 filmar Botkyrka kommun sitt ledningsnät i egen regi och all information samlas i VA-Banken.
- Filmar man inte så vet man inte hur det ser ut och kan bara gissa, säger Christer Silver Holmberg, en av två auktoriserade rörinspektörer i kommunen.

Hur Botkyrka organiserat sitt arbete berättade han på ”Rörnät och klimat 2018”, Svenskt Vattens konferens som arrangerades 13-14 mars på Stockholmsmässan. Botkyrka har cirka 90 000 invånare och 50 mil självfallsledningar. 28 personer arbetar på VA-avdelningen varav alltså två auktoriserade rörinspektörer, som filmar ledningarna i egen regi via egen buss. TV3-filmerna samlas sedan i VA-Banken, den digitaliserade databasen.

Filmningen är sedan ett ovärderligt underlag för kommunens förnyelseplaner.

- Genom att filma vet vi inte bara hur rören ser ut inuti. Vi får en funktionskontroll för den dagliga driften, vi kan genom högtrycksspolning få en statuskontroll.

- Vi måste filma för att kunna planera underhållet av systemet. Var måste vi gräva? Var kan vi använda schaktfria tekniker och spara kostnader och miljöpåverkan?

Databasen har inte bara fördelen att man där kan samla in stora mängder uppgifter som tar liten plats, materialet finns också kvar även om nyckelpersoner slutar eller arkivhyllor förändras.

- VA-Banken är ingen hyllvärmare. Här samlar vi in alla uppgifter om ledningarna, även läckage, stopp och andra problem, och kan därför planera verksamheten proaktivt. Hur mycket behöver vi investera? Vad behöver vi göra om ett år? Om två år? Om tio år? Vi slipper förhoppningsvis göra ”brandkårsutryckningar”.

Christer Silver Holmberg visade sedan flera praktiska exempel på hur Botkyrka arbetar och hur datainsamlingen kan användas.

- Men för att kunna göra en bra planering behöver man ett bra material från rörinspektionen. Här kommer STVF in, det är de som utbildar och auktoriserar inspektörer för att säkerställa att lägstanivån är den nivån som krävs för att vi som ledningsägare ska kunna använda inspektörernas arbete till, som jag tidigare nämnde, förebyggande planering.

Christer berättade också att STVF ingår i SSTT och hur organisationen arbetar.

Jan Bjerkesjö