Tomas Helenius – ny ordförande för SSTT

Publicerad: 30 maj, 2023

På SSTT’s Årsmöte idag valdes Tomas Helenius till ny ordförande för SSTT efter Borghild T. Folkedal. Han jobbar idag som materialexpert och projektledare inom VA på Värmdö kommun och ser mycket fram mot att få jobba mer aktivt med SSTT och göra schaktfria metoder mer kända.

Borghild T. Folkedal har varit ordförande i två år och vice ordförande sedan 2017 och ansåg nu att det var dags att lämna stafettpinnen vidare.

-        Det blir inte lätt att ta över efter Borghild, hon har varit en mycket engagerad ledare som bidragit till SSTT’s positiva utveckling under många år, något vi alla är mycket tacksamma för, säger Tomas Helenius.

Han har själv varit vice ordförande för SSTT de senaste två åren och tvekade inte när han nu fick frågan att ta steget upp som ordförande.

-        Det är klart att jag funderade lite då det är ett stort åtagande, men jag behövde inte fundera länge då de frågor SSTT jobbar med engagerar mig mycket, förklarar han.

Han började jobba för SSTT 2017 efter att han under många år jobbat för att ledningsnätsägare skulle engageras mer i VA-projekt och ta ett större ansvar för resultaten.

-        Det är viktigt att få med ledningsnätsägarperspektivet tidigt i projekten och även av stor betydelse att ledningsnätsägarna får en ökad kunskap om schaktfria metoder. De metoderna är framtiden och kunskapen måste öka på alla nivåer om fördelarna med schaktfritt. Inte minst måste beställarna av VA-arbeten kunna tillräckligt mycket för att kunna välja rätt metod från början.

Byggt upp sin kunskap steg för steg

Tomas Helenius började inom VA på Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA) och blev snabbt intresserad av materialfrågor.

-        Jag började testa fogar i olika material, gjorde korrosionstester och många andra tester. Jag drev också över 30 forskningsprojekt inom främst plast- och plastsystem, i de projekten arbetade jag nära forskare och andra med djup kunskap. Genom alla tester och projekt lärde jag mig mer och mer och den samlade kunskapen är idag grunden för den expertroll jag nu har, förklarar han.

På Värmdö kommun är han materialexpert och projektledare, han driver bland annat kommunens PFO-projekt, Prioriterade Förändrings Projekt och ansvarar för den tekniska handboken.

-        Alla utvecklingsprojekt jag har drivit och varit inblandad i har alltid utgått från ledningsnätsägarperspektivet.

Han har också hanterat tre innovationsupphandlingar där man handlar upp en lösning på ett känt problem.

-        Lösningen är inte färdigutvecklad när projektet inleds utan hittar sin slutgiltiga form under projektets gång. Det är ett sätt att uppmuntra nya idéer till lösningar och har fungerat väldigt bra i de projekt jag varit inblandad i.

Var med och startade 4S Ledningsnät

För att stärka ledningsnätsägare runt om i Sverige var Tomas Helenius med och startade organisationen 4S Ledningsnät som är en samarbetsorganisation för ledningsnätsägare eller offentligt ägda förvaltare av offentliga vatten- och avloppsledningsnät, dvs i huvudsak kommuner i Sverige.

-        Det är en kommunal samarbetsorganisation som startades av ett antal kommuner som upplevde stora problem med VA-material och nyanlagda ledningsnät. De fyra S:en står för Skapa-Sprida-Starta-Systematisera och syftet med organisationen är att i samverkan bidra till en mer systematiskt och effektiv hantering av VA-frågor i kommunerna. Det är viktigt med gemensamma regelverk och att lära av varandra, förklarar han.

Det är lätt att förstå att det i Tomas Helenius bor en entreprenörssjäl som ständigt vill framåt och skapa nyttiga resultat.

-        Jag bidrar gärna till att trampa upp nya stigar och se runt hörnet längre fram, övertygad om att vi alltid kan bli lite bättre på det vi gör, ibland även mycket bättre. En av mina drivkrafter är att ledningsnätsägare ska känna sig trygga med att arbeta med de material och metoder som finns tillgängliga.

Vill öka samarbetet

När han nu tar över som ordförande i SSTT tar han med sig drivkraften och övertygelsen i att utveckling gynnas av samarbeten över gränser, både geografiska och yrkesmässiga.

-        Jag tycker det vore intressant att få en större samsyn mellan Norge och Sverige, och gärna öka samarbetet inom olika områden. Våra länder har tagit olika vägar i utvecklingen av schaktfria metoder och jag tror vi kan vinna mycket på att lära mer av varandra.

Då han precis har tillträtt som ordförande har han ännu inte funderat igenom mer i detalj hur han vill lägga upp sitt ordförandeskap.

-        Framåt hösten kommer jag ha hunnit sätta sig in lite mer i arbetet och kan då berätta lite mer, avslutar han.

 

 

Ylva Sjönell