Å sikre tette vannledninger med elektromuffesveis

Publicerad: 24 april, 2023

Elisabeth Hovda, leder i Materialkomiteen i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, beskrev prosjektet og hovedtrekkene i funnene på Norsk Vanns fagtreff i februar.

Elisabeth Hovda, leder i Materialkomiteen i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, beskrev prosjektet og hovedtrekkene i funnene på Norsk Vanns fagtreff i februar.

Høsten 2021 fant rørinspektørene i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune mange feil på skjøter med elektromuffesveis. Av 18 muffeskjøter som ble sjekket fant de feil på 16. Det har etaten gjort noe med.

I foredrag, og i en artikkel i Hallingplasts Rørblogg, har Elisabeth Hovda, leder i Materialkomiteen i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, beskrevet hva etaten har gjort og hovedtrekkene i funnene så langt.

Fra hennes beskrivelse av Oslo VAVs konkrete krav til resultatet av elektromuffeskjøter: 

  1. Det skal ikke være mulig å se synlig kobbertråd noe sted i den ferdige skjøten. Verken på utsiden eller på innsiden. Dette er et omdiskutert krav. Vi mener synlig kobbertråd kan være indikasjon på sveisefeil som fører til bevegelser i materialet, og at dette dermed utgjør en underkjent sveis.
  2. Det skal ikke være synlig smeltet eller utflytende plastmasse i rørskjøten. Det er et krav vi er enige med alle produsenter om. Plast formerer seg ikke. Synlig utflytende masse er derfor en indikasjon på en svakhet eller et hull et sted, og utgjør en underkjent sveis. Vann finner som vi vet letteste vei. Vi vil helst ikke at det skal finne veien ut gjennom svakheten i en skjøt.

En serie tester av elektromuffer på PE ble gjennomførte i fjor høst. Testene ble utført i samarbeid mellom VAVs egne fagfolk, leverandører og uavhengig testinstitutt. For å gjennomføre testingen fikk prosjektet midler fra Folkehelseinstituttets program for teknologiutvikling i vannbransjen.

Her er hele Elisabeth Hovdas presentasjon av prosjektet på Hallingplasts Rørblogg. 

 

Bilde og beskrivelse av Elisabeth Hovdas artikkel: Inger Anita Merkesdal.