Evelina fra Ukraina vant vannpris

Publicerad: 13 april, 2023

F.v Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk Vann, prisvinner Evelina Koltsova og Knut Stensberg i SG PAM Norge AS. (Foto: Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS).

F.v Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk Vann, prisvinner Evelina Koltsova og Knut Stensberg i SG PAM Norge AS. (Foto: Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS).

Rådgiver Evelina Koltsova (27) i Asplan Viak ble onsdag kveld tildelt vannprisen Dråpen av PAM Norge. Hun takker juryen, og sender varme tanker til familien hjemme i Ukraina.

Innholdet i artikkelen bygger på en pressemelding fra SG PAM Norge AS, fra VA-dagene 2023.

– Vi vil med denne prisen hedre fagfolk i den yngre generasjonen. De som skal forvalte verdens viktigste ressurs i fremtida, med de muligheter og utfordringer som ligger foran oss. Evelina er en sterk reprensentant for denne generasjonen, og det er en ære og glede å presentere henne som den første vinneren av prisen.

Det sa Knut Stensberg i SG PAM Norge under tildelingen av prisen.

Ukraina og Tønsberg

Koltsova kommer fra Ukraina, og har bodd i Norge i seks år. Hun arbeider i dag som rådgivende ingeniør i Asplan Viak, på avdelingen i Tønsberg.

Hun har en bachelor og mastergrad i naturvern og økologi fra Ukraina, og en mastergrad i vann- og miljøteknikk fra NMBU på Ås. I tillegg har hun en bachelor i økonomi og administrasjon fra Ukraina.

– Dette er utrolig moro og veldig uventet. Det betyr veldig mye å få denne prisen. Jeg er en person som mener det er viktigst å gjøre jobben uten store fakter. Jeg er aktiv og engasjert, men også veldig sjenert. Da er det ekstra moro å få en sånn utmerkelse. Det gir en sterk motivasjon for å jobbe videre, sier Evelina Koltsova.

– Vinneren blir av sin sjef beskrevet som svært positiv til nye oppgaver. Hun sier aldri nei. Hun lærer nye fagtemaer meget raskt, og er en sterk ressurs i gruppa, sier Knut Stensberg om juryens begrunnelse.

Bredt fagområde

Og det stopper ikke der:

– Hun har et meget bredt fagområde, og jobber med mange fagtemaer. Herunder prosjektering av avløpsanlegg og ledningsnett, både utskifting og nyanlegg. Hun kontrollerer utbyggingsplaner med hensyn på krav til løsninger. Hun er mye ute i felt, og tar prøver av vann og grunn for å avdekke forurensning. Hun har driftsoppfølging på et eldre avfallsdeponi. Hun er heller ikke redd for å ta i et fysisk tak, for eksempel med oljeskift på pumper. Det trekkes også fram at hun er spesielt flink med dialog med kunden. Hun yter god service og forklarer kunden hva som skal gjøres, fortsatte Stensberg.

Bachelor-graden i økonomi og administrasjon tok hun parallelt med bacheloren i naturvern og økologi, etter sterkt påtrykk fra sin far. Han er i dag soldat i Forsvaret i Ukraina, og kjemper i fremste rekke mot den russiske invasjonen. Tilværelsen hennes i Norge er preget av delte følelser.

Bomber skaper stress

– Ja, det er vanskelig. På mange måter er det to separate og forskjellige liv: Livet med jobb, karriere, kjæreste, venner og interesser her i Norge. Og et annet liv med familien min i Ukraina. Å få meldinger om bomber og raketter hjemme i Ukraina skaper naturligvis stress og bekymringer. Men det må jeg også balansere mot mitt normale liv her i Norge. Heldigvis har jeg en leder på jobben som viser stor forståelse, sier hun.

Vannprisen Dråpen deles ut av PAM Norge som en honnør til representanter for den unge generasjonen fagfolk i VA-bransjen. Prisen ble delt ut på konferansen VA-dagene. Årets tildeling er den aller første, og PAM Norge ønsker å gjøre prisutdelingen til en årviss tradisjon på konferansen.

Det synlige beviset på prisen består av et diplom, en håndblåst dråpeformet pokal av glasskunstner Pål Roland Jansen, samt en studietur til Frankrike der vinneren blant annet får besøke PAMs produksjonsanlegg og lære om produksjonen av duktile støpejernsrør.