Stora pengar redan vid små läckor

Publicerad: 7 februari, 2018

Matz Malmgren från HAMAFO Teknik har med sina 35 års erfarenhet av läcksökning en mycket god inblick i de stora värden som står på spel - redan vid små läckor.

Matz Malmgren från HAMAFO Teknik har med sina 35 års erfarenhet av läcksökning en mycket god inblick i de stora värden som står på spel - redan vid små läckor.

Det är allas gemensamma ansvar att täta vattenläckor så snart de upptäckts. Oavsett av vem. Det var kärnan i Matz Malmgrens föredrag på STVF Teknikträff. Han har 35 års erfarenhet av läcksökning och arbetar både som föreläsare och med utbildningar i ämnet.

Att rör läcker kan upptäckas på många olika sätt, som hög vattenförbrukning, underminerad mark, tryckfall och läckljud på ledningen bland annat. Han visade i tabellform att redan mycket små läckor blir många liter och kubikmeter vatten om inget görs. Och därmed kommer också stora kostnader, inte minst för skattebetalarna i svenska kommuner.

-        En 25 millimeter stor läcka på en huvudledning kan bli så mycket som upp till 250 000 kubikmeter vatten som står och rinner ut till ingen nytta. Med en vattenkostnad på två kronor handlar det alltså om en halv miljon på ett år.

Matz Malmgrens ”värsta” exempel han stött på var en kommun där vatten för en och en halv miljon rann ut per år och hade så gjort under fem års tid. Bara ett exempel från en av landets 290 kommuner.

-        Det handlar också om var i landet som läckor uppstår. I Norrland har man betydligt mycket mer vatten att tillgå än i exempelvis Skåne. Kommuner med vattenbrist ökar.

Att det uppstår läckage beror kan bero på saker som korrosionskada, rörbrott eller materialinstabilitet.

-        Det kan vara lockande att spara någon krona genom att köpa billigare material, men kostnaden när de går sönder blir så mycket större.

Att söka efter var det läcker handlar om att utnyttja olika sökningsmetoder, antingen kan man genom att göra olika sökningar konstatera att det läcker för att sedan ägna andra metoder åt att verkligen hitta var det läcker. Här visade Matz prov på flera olika mätningsmetoder, som flödesmätning, att lyssna efter läckljud i rör och mark, att ha mätpunkter och spindellyssning bland annat. Top of the line är korrelation där läckljudet fångas upp av mikrofoner till sändare som skickar det till huvudenheten, som gör analysen. Metoden som används i sista hand är spårgasläcksökning, framför allt på nyproduktion.

En ny metod är användande av ljudsond, där sonden förs in i röret genom specialkoppling under tryck. Genom att skjuta sonden med rörålen i ledningen kommer läckljudet att höras starkast vid själva läckaget. Den här metoden klarar läckor på både plast- och metallrör.

Text och foto: Jan Bjerkesjö