Varierat program på STVF:s teknikträff

Publicerad: 5 februari, 2018

Drygt 120 medlemmar av STVF deltog på teknikträffen de första två dagarna av februari.

Drygt 120 medlemmar av STVF deltog på teknikträffen de första två dagarna av februari.

Drygt 120 deltagare bänkade sig under februaris två första dagar för att delta i STVF:s teknikträff på First Hotel Arlanda. Förutom ett omfattande och varierat program fanns även möjligheten att uppgradera sin auktorisation för mark och/eller fastighet.

Själva programdelen presenterades av SSTT:s ordförande Mats Rostö, som lotsade deltagarna genom programpunkterna. Branschkansliets Mats Holme och Karin Lundwall Welin presenterades liksom SSTT:s nye redaktör Jan Bjerkesjö.

 

På första dagens program stod punkterna:

 • STVF på väg – Christer Silver Holmberg STVF:s arbetsgrupp
 • Omvärldsbevakning/presentation resa RoKaTech/rörförnying Norge RIN med föreläsarna Peter Nyby, Edor Boström och Peer-Christian Nordby
 • Brunnsinventering kommunexempel – Hans-Åke Mähler Umeå
 • Bloopers – om hur STVF genom erfarenhetutbyte kan påverka hela byggbranschen – Thomas Månsson
 • Läcksökning – Matz Malmgren HAMAFO Teknik AB
 • Att arbeta i skyddsklassad zon på Arlanda – John Lamberth
 • Programvara databas fastighet – Edor Boström

Kvällens begivenheter var middag och underhållning av Made in Sweden.

 

Fredagens program:

 • STVF Utbildning – Willy Svensson
 • Info om ID06 – Peter Nilsson
 • Säkerhet brunn/schakt – Seth Lundgren
 • Forskning kring alternativa mätmetoder för att detektera felkopplingar och tillskottsvatten – Oleksandr Panasiuk Luleå Tekniska Universitet
 • Flödesmätning – Calle Jansson från Tyréns

 

Varje föreläsare fick ett diplom som bevis för att pengar skänkts till Barncancerfonden i deras namn. Som avslutning kunde Edor Boström avslöja att samtliga som utförde proven på torsdagens förmiddag hade klarat sig med god marginal. En deltagare lyckades dessutom med konststycket att få full pott både på mark respektive fastighetsdelen, nämligen Niclas Ceder STVF:s arbetsgrupp.

Under de två dagarna fanns också möjligheten för deltagarna att titta närmare på de olika produkter som fanns på plats i anslutning till möteslokalen. Det blev en välbesökt utställning med sex utställare med panorama- och tiltkameror i fokus. Utställarna var HAMAFO Teknik AB, Ingvald AB, Scantec Nordic AB, SK Tech AB, SweVes Advance AB samt Vretmaskin AB.

Text och foto: Jan Bjerkesjö

Det var trångt bland utställarnas montrar när tillfälle gavs att titta närmare på produkterna.

Det var trångt bland utställarnas montrar när tillfälle gavs att titta närmare på produkterna.