Spaning från nätverket EURO-SAM

Publicerad: 2 mars, 2023

Martin Bjarke, doktorand inom Mistra InfraMaint. Bild: Mistra InfraMaint

Martin Bjarke, doktorand inom Mistra InfraMaint. Bild: Mistra InfraMaint

Ny teknik, användande av befintlig data och tillgångsförvaltning ut ett brett perspektiv – det var några av de teman som togs upp under EURO-SAM:s workshop för forskare inom asset management. 

EURO-SAM (European Sewer Asset Management)  är ett nätverk för forskare med syfte att dela forskningsresultat och öka samarbeten, både när det gäller tekniska metoder och strategisk planering inom tillgångsförvaltning av avloppsnät. Inom nätverket ordnas regelbundna möten och i år stod Luleå tekniska universitet för värdskapet. På träffen deltog Martin Bjarke, doktorand inom Mistra InfraMaint, som delar med sig av sina reflektioner. 

”Det var ett brett spektrum av forskning som presenterades under träffen där några presentationer var mer åt det tekniska hållet och vissa med större fokus på organisatoriska eller ekonomiska aspekter. De som presenterade var doktorander, etablerade forskare och konsulter från olika länder i Europa.

Några teman kunde urskiljas. Ett av dem var utveckling av teknik som ännu inte finns på marknaden, exempelvis batteridrivna robotar och tester av exempelvis ultraljudssensorer för invändig inspektion av rör, säger Martin 

Ett annat tema var hur vi bättre använder data som redan finns och vidareutvecklar teknologier som redan används ute i verksamheter, exempelvis AI för att kunna detektera olika rördefekter från filmningar, metoder för att kunna modellera rörstatus i hela nätverk och hur satellitdata över sättningar kan användas för att hitta sårbara ledningar.

”Nu börjar  ett intresse växa för att öka kunskapen av effektiv förvaltning av blågröna lösningar”

Vi pratade även om tillgångsförvaltning ur ett lite bredare perspektiv, med exempelvis nyckeltal och ekonomiska effekter av blågröna lösningar och system för samordning av underhåll av olika sorters infrastruktur såsom vägar, vatten och fjärrvärme.

Generellt var mitt intryck att det fortsatt är populärt för forskare inom akademin att arbeta med nya sätt att samla in data och finslipa analys av data på olika sätt, men att arbetet med att systematisera och strukturera tillgångsförvaltning med hänsyn till ekonomi och andra värden främst verkar ske ute hos VA-bolagen, ofta i samarbete med konsulter.
Forskning på att samordna underhåll av avloppsledningsnät tillsammans med infrastruktur som också ligger nedgrävd i gator har börjat etablera sig. Nu börjar även ett intresse växa för att öka kunskapen av effektiv förvaltning av blågröna lösningar, tillsammans med ett bredare perspektiv på hur nyttorna med fungerande vattenhantering i städer kan värderas för att på så vis motivera ett effektivt underhåll.”

 

SSTT's redaktion kommer följa upp denna workshop med mer specifika intervjuer längre fram 

Nyhet från Mistra InfraMaint