NoDig-kurs i februar: møt foredragsholdere!

Publicerad: 16 januari, 2023

NoDig er et viktig bidrag for å øke fornyelsestakten på ledningsnettet, men å ta i bruk metoder en ikke vet nok om, kan av flere grunner være utfordrende. Derfor arrangerer SSTT NoDig kurs.

NoDig er et viktig bidrag for å øke fornyelsestakten på ledningsnettet, men å ta i bruk metoder en ikke vet nok om, kan av flere grunner være utfordrende. Derfor arrangerer SSTT NoDig kurs.

Hva må ledningseiere, rådgivere og entreprenører ta hensyn til ved NoDig prosjekt? Grøftefri anleggsmetode er bærekraftig, tidseffektiv og økonomisk gunstig. Men hvilke spørsmål bør ledningseierne stille internt og til rådgivere, hva bør en god beskrivelse inneholde og hva er siste nytt innen fagområdet?

Disse spørsmålene og flere blir besvart på SSTTs NoDig-kurs, som arrangeres i samarbeid med Norsk Vann på kunnskapssenteret i Sandvika 15-16. februar 2023. Her er flere kursdetaljer og lenke til påmeldingen. 

Representative foredragsholdere

Kursansvarlig er Espen Killingmo. Han er prosjektdirektør i Sweco og har vært medarrangør av kurset flere ganger.  

– Vi gjennomfører dette som et lavterskeltilbud, hvor deltakerne får basiskunnskapen som gjør dem i stand til å stille de rette spørsmålene. Du trenger ikke å ha master i dette for å delta. Samtidig egner kurset seg også for de som allerede kan noe, beskrev Espen Killingmo i en tidligere artikkel om kurset. Den ligger her

Foredragsholderne representerer ledningseiere, rådgivere og entreprenører. Alle er folk med omfattende teoretisk og praktisk erfaring.

Tverrfaglig og nøytralt

På kurset i februar skal Reidar Kveine, senioringeniør Vann og avløp i Bærum kommune, som foredragsholder representere ledningseierne. Hendrik Panman fra Kjeldaas og Svein Rune Myhre fra Olimb representere entreprenørene, mens Christian Skjæret fra Sweco har ansvar for foredraget om byggeleder-biten. I tillegg deltar VA-ingeniør Borghild Folkedal fra Asplan Viak, som også er SSTTs styreleder.

Å samle representanter fra alle de tre aktørene; ledningseierne, rådgiverne og entreprenørene, i ett kurs, gir flere synergier. Arrangørene legger også vekt på at informasjonen som deles skal være uhildet. Derfor er det ledningseierne og de prosjekterende som presenterer de ulike metodene. Av den grunn deltar også foredragsholdere fra flere firma.

Mulighetene for ledningseierne

Reidar Kveine skal konsentrere seg om å beskrive strømperenovering av avløps- og overvannsledninger. Dette er kanskje den mest brukte NoDig-metoden i Norge, og en teknologi blant annet Bærum kommune har brukt i flere tiår.

– Kort fortalt går metoden ut på å oppgradere eksisterende rør ved at en strømpeforing vrenges eller trekkes inn i eksisterende rør. Metoden har vært i bruk i Norge i omkring 50 år og er i mange tilfeller en 100 prosent gravefri løsning. Jeg håper at kursdeltakerne etter min presentasjon har fått økt kunnskap om denne metoden og har den med seg som en av flere aktuelle anleggsmetoder for kommende VA-prosjekter, forklarer den erfarne VA-ingeniøren.

Han deltok med samme innlegg forrige gang SSTT gjennomførte dette NoDig-kurset. Da var det digitalt.

– Hvorfor ønsker du å delta på dette kurset, som representant for ledningseierne?

– For å spre kunnskapen om NoDig og få opp bruken i flere av de norske kommunene. Jeg er opptatt av å vise frem nytten og gevinsten. Det er ikke alltid det er mulig å benytte NoDig. Men det er viktig å ha det som en del av kommunens verktøykasse. Da tenker jeg at det er naturlig at vi, som en av landets største kommuner, bidrar til å dele kunnskapen, svarer han.

Rådene fra byggelederen

Christian Skjæret fra Sweco, for tiden utleid til VAV, skal snakke om de ulike utforingene en byggeleder møter ved gravefrie metoder. Han skal også beskrive hvilken sluttdokumentasjon ledningseier skal kreve av entreprenøren, for å få mulighet til å se om en har fått det som var bestilt, eller ei.

– Noe av det som kan være utfordrende, er å se hva som er riktig og galt når det kommer til utførelsen. Det er nok størst utfordring for de mindre kommunene, som kanskje ikke har så stort fagmiljø og ikke kan opparbeide seg fagrunnlaget de kanskje burde hatt, forteller han. 

Til gjengjeld vil Christian Skjæret, som representant for byggelederne, vise deltakerne på kurset praktiske eksempler og bilder, og ut fra egne erfaringer fortelle hva det kan være lurt å følge med på. Mye av budskapet hans vil også handle om at en må få tid nok til å kontrollere arbeidet som blir gjort. Også Skjæret har rik erfaring som foredragsholdere fra tidligere kurs.

Får trene på å velge

Etter at metodene er presentert av «nøytrale mennesker,» altså personer uten tilknytning til entreprenørbransjen, blir det arbeidsoppgaver. Da kommer Hendrik Panman fra Kjeldaas og Svein Rune Myhre fra Olimb på banen, som representant fra entreprenørene.

– Det er viktig at det ikke er oss som beskriver metodene, for å sikre at de som beskriver NoDig ikke kan mistenkes for å ha en slagside. Så skal vi bidra med praktiske erfaringer fra hverdagen, forklarer Hendrik Panman. 

Arbeidsoppgavene består i realistiske utfordringer, hvor deltakerne, inndelt i grupper, skal få trene på å velge metode og begrunne valgene. Erfaringsmessig vil spørsmålene dukker opp når deltakerne setter seg ned og begynner å løse oppgavene.

– Da vil Svein Rune og jeg være der for å dele fra våre erfaringer. Når gruppene har løst oppgavene, blir det en gjennomgang i plenum. Da skal hver gruppe beskrive og begrunne sin løsning. Det gir gode diskusjoner hvor det er mye å lære, forteller Hendrik. 

Han har deltatt i gjennomføringen av dette både før og under pandemien. Presentasjoner kan fint gjennomføres digitalt. Det var vanskelig å få til den gode arbeidsflyten og diskusjonen rundt arbeidsoppgavene. Derfor ser den erfarne fagmannen frem til å få dele den praktiske kunnskapen sin fra NoDig i et fysisk kurs, endelig igjen.

Tekst: Inger Anita Merkesdal.