Min Vardag – Li Sjöborg

Publicerad: 19 december, 2022

Bild: Li Sjöborg, arbetsmiljöingenjör

Bild: Li Sjöborg, arbetsmiljöingenjör

Li Sjöborg arbetar som arbetsmiljöingenjör och är en av de externa lärarna på STVF’s digitala kurser till auktoriserad rörinspektion mark/fastighet där hon lyfter vikten av att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Hon är i grunden civilingenjör från KTH inom kemi och har därefter byggt på med en anpassad utbildning till arbetsmiljöingenjör.

-        Det är inte så många som egentligen vet vad en sådan som jag jobbar med, samtidigt behöver i princip alla arbetsplatser den typen av systematiskt arbete för en bra arbetsmiljö, både fysisk och psykisk, som jag och mina kollegor bidrar till, förklarar Li Sjöborg med ett leende.

Hon arbetar som konsult på LHS Konsult AB och har många uppdrag för företagshälsovården.

-        Där jobbar många olika yrkeskompetenser parallellt, alltifrån läkare till en sådan som jag. Jag jobbar främst tillsammans med ergonomerna, de fokuserar mer på människans förutsättningar i arbetsmiljöarbetet medan mitt fokus mer är på omgivningens förutsättningar som ljus, ljud och olika säkerhetsrisker. Som arbetsmiljöingenjör tar man ett helhetsgrepp på alla delar av arbetsmiljön för att se till att den fungerar på alla nivåer.

 

1.    Hur inleder du din arbetsdag?

Det är mycket varierande då jag arbetar som konsult. Får jag en lugn start på dagen börjar jag med en kopp te och en smoothie samtidigt som jag går igenom dagens planering, men andra dagar kan inledas med en tidig frukost i bilen på väg till en mätning på en arbetsplats.

2.    Vilka frågor ligger på ditt arbetsbord just nu?

För närvarande går jag en vidareutbildning inom tillämpad industriell toxikologi, där jag bygger på mina kemikunskaper, så på skrivbordet ligger rapporter jag ska skriva inom utbildningen.

3.    Vad driver ditt stora engagemang i arbetsmiljöfrågor?

Jag brukar säga att jag har världens bästa jobb då jag får möjligheter att vara ute på en mängd olika arbetsplatser där jag kan bidra till förändringar och förbättringar för medarbetarna. Jag bygger ständigt på min egen erfarenhetsbank som jag tar med mig till nästa uppdrag, och nästa. Det känns viktigt att kunna hjälpa människor att må bra och trivas på sin arbetsplats, och att vilja stanna kvar. Många är måna om sin egen arbetsmiljö men har kanske inte alltid verktygen för att få allt rätt, det är där jag kan komma in och bidra.

4.    Vilka är de viktigaste arbetsmiljö-/säkerhetsfrågorna inom VA-branschen?

Under åren som jag har jobbat med arbetsmiljöfrågor inom bland annat VA-branschen skulle jag vilja säga att det viktigaste där är nog att medarbetarna lyfter blicken och ser lite framåt, att de funderar igenom vilka risker som kan finnas där de befinner sig. Min upplevelse är att man ibland hastar in i ett uppdrag och skyndar igenom det för att få jobbet gjort, vilket kan innebära att man tar onödiga risker. Jag förstår att man kanske är rädd att upplevas som jobbig om man börjar ställa krav på förändringar i arbetsmiljön för att känna sig trygg, men mitt råd är att verkligen våga vara ”jobbig” och ställa krav på både arbetsgivaren och beställaren. Även arbetsgivaren och beställaren har naturligtvis ett stort arbetsmiljöansvar, men det är den enskilde medarbetaren som har störst koll på detaljerna i uppdragen och som ska säga ifrån om det finns risker involverade.

Ylva Sjönell