Påmelding kurs i NoDig metoder

Publicerad: 19 december, 2022

Deltakere fra et tidligere kurs. Foto: Sweco.

Deltakere fra et tidligere kurs. Foto: Sweco.

 

NoDig-teknologi eller grøftefri ledningsrenovering innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner, reduserte ulemper med støv/støy og har normalt raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. I tillegg reduseres som regel ulemper for tredjepart (eks. butikker/næring) i anleggsperioden.

15. februar 2023 arrangerer SSTT og Norsk Vann i samarbeid et lavterskelkurs i grøftefri ledningsrenovering i kunnskapssenteret i Sandvika. I denne artikkelen utdyper kursholdere Espen Killingmo hva deltakerne får med seg fra kurset. 

Gå rett til programmet og påmelding her. Kurset gir en oversikt over metoder, eksempler og tips ved bruk av de ulike metodene. Stikkord; Tekniske data, anvendelsesområder, fordeler og begrensninger. Videre beskrives fremgangsmåte i tilknytning til forundersøkelser, planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig. Deltakerne vil også få nyttige råd og tips tilknyttet byggeledelse av NoDig-anlegg.

I kurset legges det vekt på erfaringsoverføring fra avsluttede prosjekter; Hvorfor ble dette et bra prosjekt? Hva var det vi ikke lyktes med i dette prosjektet?

Kursholdere er Espen Killingmo fra Sweco (Kursansvarlig) og Borghild Folkedal fra Asplan Viak/SSTT. I tillegg vil enkelte andre erfarne bransjeressurser bidra i løpet av kursdagene. 

Tekst: Inger Anita Merkesdal