TraineeVANN: Han landet i riktig bransje

Publicerad: 25 november, 2022

Sigurd Semb Mikkelsen liker realfag, brenner for klimaet og ønsker å bidra med konkret arbeid som utgjør en forskjell. Linjevalget på NTNU var noe tilfeldig. Men som sivilingeniør og deltaker i Norsk Vanns traineeprogram, TraineeVANN, er han ikke i tvil: I vannbransjen får han bruke kunnskapen og engasjementet sitt.

Les om trainee-ordningen TraineeVANN nederst i artikkelen. Her er en annen SSTT-artikkel knyttett til rekruttering og TraineeVann. Der ser du bilde av Sigurd Semb Mikkelsen, som står helt bakerst. 

TraineeVANN gjennomfører jevnlige samlinger. Bildene i artikkelen er tatt under en befaring til Kjeldaas AS, som en del av det organiserte traineeprogrammet. Hos Kjeldaas fikk deltakerne blant annet besøke tre ulike anleggsområder, hvor NoDig var sentralt tema. Mer om dette senere.

For tiden er Sigurd Semb Mikkelsen (26 år) trainee i Lier kommune. Han studerte på NTNU. Masteroppgaven sin leverte han forsommeren 2021. Temaet var overvann og analysemetoder for å vurdere forskjellige overvannsinvesteringer opp mot hverandre. I innsatsen for å gjøre en mest mulig helhetlig samfunnsøkonomisk analyse, utviklet Mikkelsen en egen analysemetode, som kombinerte eksisterende metodikk og ny forskning. Oppgaven gjennomførte han i samarbeid med Asker kommune, hvor han har hatt sommerjobb.

Miljøengasjement

– Hvorfor jobber du med vann? 

– Det er et godt spørsmål, svarer Sigurd Semb Mikkelsen.

Og beskriver hvordan han opprinnelig valgte å studere til sivilingeniør på NTNU, fordi han likte realfag og tenkte at en ingeniørutdanning ville passe ham bra. Han valgte linjen for Bygg- og miljøteknikk. Det var mer tilfeldig. Men det handler noe om at den unge mannen likte fysikkfaget, og spesielt syntes mekanikk og statikk var spennende. I byggingeniørstudiet er vann både et fag og en spesialisering. 

– Studieretningen Vann og miljø tiltrakk meg fordi en får mulighet til å arbeide så konkret. Jeg ble også motivert fordi jeg tenkte at arbeid innen vannfaget vil gi meg anledning til å arbeide direkte opp mot klimaendringene. Jeg er ganske miljøengasjert, og så at her kan jeg bruke utdanningen min mest mulig for å bidra til å redusere effekten av klimaendringene, og redusere disse.

– Hvordan opplever du dette nå når studiene er gjennomført og du er ute i praktisk arbeid?

– I etterkant tenker jeg at der traff jeg blinken, svarer han bestemt.

Å velge riktig løsning

– Det er gjennom det hydrauliske kretsløpet vi merker klimaendringene best. I vannbransjen har vi en suveren mulighet for å delta i å påvirke utviklingen i riktig retning. I den forbindelse er det mange viktige forhold, både for å redusere klimaendringene og for å tilpasse oss effektene av disse. Hva som er viktig og riktig å gjøre varierer fra prosjekt til prosjekt. I noen tilfeller må tiltak gjennomføres her og nå. I andre tilfeller er det riktig å sette en fot i bakken og vurdere om det er riktig å gjøre noe i det heletatt. I alle tilfellene må avgjørelsene tas på bakgrunn av faktakunnskap, fremfor synsing, beskriver sivilingeniøren.

– Får du som trainee bruke noe av engasjementet ditt i jobben din?

– Ja absolutt. Jeg får være med høyt og lavt! Noe av det fine ved trainee-ordningen er at vi både får være med på ting for å se og lære, og får utføre arbeid selv, svarer Mikkelsen. 

Selv har han arbeidet ute sammen med folk i kommunens med driftavdeling. Fysisk arbeid er gjerne noe en som nyutdannet sivilingeniør har litt mangel på, som han sier. For tiden arbeider traineen med fire prosjekt i Lier kommune. Han er engasjert i arbeidet med en oppdatering av hovedplan og saneringsplan for vann og avløp, samt en miljørisikovurdering knyttet til forurensing av vassdrag fra overvann, spesielt knyttet til avrenning fra landbruk og bilveier. I tillegg jobber han med utredning av ledningsfornyelse knyttet til forbruksvann, samt pumpeledning for spillvann.

Bidrar til bærekraft

– I tillegg til å bruke engasjementet mitt, opplever jeg at vi får mye rom til å være med på å definere hvordan oppgaver skal løses, og rom til å arbeide med ting en synes er spennende. Jeg opplever også at jeg får god bredde i arbeidsoppgaver og erfaringer for hvordan en løser disse, forteller han. 

– Kan du gi et eksempel?

– Ja. Det er begrenset hvor mange artikler en kan lese om skadene i Oslofjorden før en kjenner at en må bidra til å løse disse. Å da få gå ut og måle, for å eliminere kilder til miljøgifter og mikroplast, er virkelig en god opplevelse. Da føler en på alvor at en får jobbe tett på der det trengs. 

Refleksjoner rundt NoDig

Sigurd Semb Mikkelsen startet som trainee i september 2021, og er en del av programmet ut august 2023. Kullet har jevnlig faglige samlinger. Nå sist i Oslo, med besøk til Kjeldaas AS. Der fikk de lære mye om NoDig metodikk.
– Det var Hendrik Panman (leder NoDig, red.anm) som guidet oss. Han gav oss bred innsikt på en glimrende måte. En tidligere trainee, Vilde Ellingsen Bråten som nå arbeider hos Kjeldaas, viste oss også rundt, forteller Mikkelsen. 

Selv lærte han noe om NoDig under studietiden, i forbindelse med utveksling. 

– NoDig er åpenbart løsningen i veldig mange prosjektet og vil tvinge seg frem. Ledningsnettet vårt er lengre enn jordens omkrets ved ekvator. Mye er i elendig forfatning og det er ekstremt kostbart å grave opp for å rehabilitere. I Oslo, hvor jeg bor, er det fremdeles vannrør fra slutten av 1800-tallet og mye av infrastrukturen er i dårlig forfatning. Samtidig er gravekostnadene i så tettbygde områder veldig store, så å grave opp alt er nærmest umulig. Derfor vil NoDig bli en stadig viktigere del av bransjen i årene som kommer. Ikke bare er NoDig rimeligere og raskere. Grøftefrie løsninger bidrar også til å redusere CO2-utslippene, og er en viktig innsats for å nå miljømål, mener VA-ingeniøren.

Sigurd Semb Mikkelsen vet allerede hva veien videre bringer for sin egen del. Han har inngått avtale med Rambøll i Oslo om å arbeide på deres seksjon for klimatilpasning og overvannshåndtering, når trainee-tiden er over.

– Det blir spennende. Men jeg trives virkelig godt i kommunen. Arbeidsmetodene, hvor jeg får lov til å følge prosjekt fra start til slutt, og også får delta i ulike prosjekt i ulike faser, er utrolig stilig, understreker han.

SITAT: – Som VA-ingeniør er en med på å utrette en forskjell i arbeidet med miljøinnsats. Fordi bransjen ikke er så stor, er det et skrikende behov etter folk som vil komme og ta plass, og de får ta plass, er inntrykket mitt.

TraineeVANNs besøk hos Kjeldaas AS

Hos Kjeldaas fikk deltakerne i programmet se på det «virkelige livet» ute i felten. I Bærum kommune så de på installasjon av en glassfiberarmert strømpe i en DN 600 overvannsledning, som ble utherdet med UV lys. Deretter gikk reisen til Drammen kommune, hvor et tradisjonelt VVAprosjekt var under utførelse. Det innebar etablering av nye grøfteforlagte ledninger, nedsetting av kummer og setting av kantstein. Prosjektleder på prosjektet, Tormund Fevang, fortalte om hva det innebærer å være prosjektleder hos en entreprenør, og beskrev relasjon/rollen mellom byggherren/entreprenør. Neste prosjekt var ledningsfornyelse av en vannledning under Drammenselva i Øvre Eiker kommune. Der ble det installert en kevlararmert PE-liner. Prosjekterende i kommunen, Jan Uglehus, fortalte om sin yrkeskarriere, bakgrunnen for prosjekt og om prosjekteringen som var utført. Samtidig ble dette en innføring i hvordan installasjonen under elva ble gjennomført, og ikke minst hvordan vannledningen av støpejern ble renset før inntrekking av Primus Line. Befaringen ble avsluttet med pizza hos Kjeldaas i Sande. Der fortalte administrasjonsleder Eli Tandberg blant annet om LEAN, og hvordan det jobbes med dette internt i bedriften. 

Initiativtaker til traineeVANN er Norsk Vann, den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Programmet retter seg mot nyutdannede og de helt ferske i arbeidslivet med inntil 2 års erfaring. Les mer her.

Her er de unge på besøk hos Kjeldaas. Bildet er tatt mens de lytter til Tormund Fevang.

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Foto: Kjeldaas AS.