Under FN:s årliga klimattoppmöte konkurrerar många viktiga frågor om utrymmet. Så är fallet även under årets möte i Egypten. Utöver politisk representation finns även Business Swedens delegation på plats för toppmötet. Syftet för delegationen, där bland annat Ragn-Sells ingår, är att visa upp effekterna av hållbara lösningar för att generera tillväxtpotential inom den gröna omställningen – inte minst inom vatten, hav och livsmedelsproduktion. I enlighet med detta fick även Svenskt Vattens vision tillfälle att lyftas fram under ett panelsamtal.

– Det finns en stark koppling mellan minskad klimatpåverkan och att vi blir bättre på att använda resurserna i vårt avloppsvatten – från biogasproduktion och värme till mer återanvändning av fosfor och kväve inom jordbruket, fortsätter Anders.

Med klimatförändringarnas våldsamma konsekvenser framför ögonen, däribland utbredd torka och översvämningar, är vattenfrågorna högaktuella. I Utblick 2050 redogör Svenskt Vatten för hur VA-branschen kan anta en ledande roll i omställningen till klimatneutralitet. Genom resan från reningsverk till resursverk kan VA-branschen driva på övergången till ett klimatneutralt samhälle – samtidigt som vi kan uppnå både högre kvalitet och ta vara på större mängder av vårt vatten.

 

Läs mer på: https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/svenskt-vattens-vision-pa-agendan-under-cop27/