Ny råvattenledning, fråga 6 - Kan man ange någon tryckklass på den relinade ledningen?

Frågeställningen gäller en ny råvattenledning med självfall (ev. kommande användning som trycksatt ledning för dricksvatten), sträcka ca 15 km, dimension ca 700-800. Därav relining av befintliga betongledningar (400-600), sträcka 2 km. SVAR: Ja enligt svar fråga 1.