Ny råvattenledning, fråga 5 - Finns det något ungefärligt pris per meter för de här dimensionerna?

Frågeställningen gäller en ny råvattenledning med självfall (ev. kommande användning som trycksatt ledning för dricksvatten), sträcka ca 15 km, dimension ca 700-800. Därav relining av befintliga betongledningar (400-600), sträcka 2 km. SVAR: Svårt att ge utan veta mer om förutsättningar och indragslängder. Sliplining är billigare än formpassade rör. Formpassat (swagelining) kräver dessutom mer förberedelser i schakt med gjutningar och mothåll etc.