Ny råvattenledning, fråga 4 - Vad blir det för slutlig innerdiameter för de tre dimensionerna?

Frågeställningen gäller en ny råvattenledning med självfall (ev. kommande användning som trycksatt ledning för dricksvatten), sträcka ca 15 km, dimension ca 700-800. Därav relining av befintliga betongledningar (400-600), sträcka 2 km. SVAR: Formpassat rör ligger dikt an det gamla röret, innerdiameter avgörs av SDR-klass. Sliplining väljer du själv dimension på efter kapacitetsbehov. Du behöver ej gå ner så mycket i dimension för att kunna dra in röret, räcker gå ner till 355, 450 och 560mm. Man kan även specialtillverka en dimension om man vill maximera dimensionen på sliplining, tex 580mm. Det ställer dock vissa krav sen på specialmaterial för kommande anslutningar. För övriga tekniker framgår dimensionerna i fråga 1.