Ny råvattenledning, fråga 3 - Vilka ungefärliga längder klarar man att köra åt gången betongledning 400, 500, 600?

Frågeställningen gäller en ny råvattenledning med självfall (ev. kommande användning som trycksatt ledning för dricksvatten), sträcka ca 15 km, dimension ca 700-800. Därav relining av befintliga betongledningar (400-600), sträcka 2 km. SVAR: Beror främst på hur rakt ledningen ligger samt åtkomst för schakt. Vissa böjar kanske kan schaktas och rivas för att möjliggöra längre indrag. Raka längder upp mot 800m är möjligt. (både formpassat swagelining och sliplining). Rörspräckning och vikta formpassade PE rör installeras i längder angivet ovan. H2O linern installeras i längder upp till 300m.