Ny råvattenledning, fråga 2 - Finns det erfarenheter av att oönskade ämnen ”fälls ut” från materialet som tillsätts?

Frågeställningen gäller en ny råvattenledning med självfall (ev. kommande användning som trycksatt ledning för dricksvatten), sträcka ca 15 km, dimension ca 700-800. Därav relining av befintliga betongledningar (400-600), sträcka 2 km. SVAR: Nej, inte med PE-rör, det är exakt samma material som vid nyförläggning. H2O-linern har en invändig PE beläggning där dessutom samtliga övriga ämnen i materialet finns på Eus positivlista för kontakt med dricksvatten.