Ny råvattenledning, fråga 1 - Vilken metod/materialval är att föredra för att uppnå lång livslängd?

Frågeställningen gäller en ny råvattenledning med självfall (ev. kommande användning som trycksatt ledning för dricksvatten), sträcka ca 15 km, dimension ca 700-800. Därav relining av befintliga betongledningar (400-600), sträcka 2 km. SVAR : Följande tekniker och material skulle kunna vara lämpliga och kunna konkurrera i en upphandling. Infodring PE rör genom Formpassade rör (close-fit): Är ett bra alternativ när det kommer till livslängd eftersom du som extra säkerhet får det gamla röret som skyddsrör. Försvinner det gamla röret så har du kvar precis samma typ av ledning som du hade haft vid nyförläggning. Man ska dock komma ihåg att ett formpassat rör kräver specialkunskap och verktyg vid anslutningar. Formpassade rör görs vanligen med fabriksvikta rör, men i dessa dimensioner är det inte något riktigt bra alternativ eller ens möjligt. Det är möjligen DN400 som kan göras med vikta rör, men man är begränsad till delsträckor på ca 120-130m eftersom materialet måste få plats på trumma. Det finns dock fler metoder inom familjen formpassade rör och tex. swagelining skulle lämpa sig väl här. Med swagelining kan man installera alla dimensioner, alla material och göra långa längder. Du kan få RC material och SDR-klass 26, 17, 13,6 eller 11. Infodring PE rör genom Sliplining: Installeras oftast i standarddimensioner och innebär en något större kapacitetsminskning än infodring med formpassade rör. Rör kan beställas med extra skyddskappa i PP som extra skydd under installation och i samtliga SDR-klasser. Infodring av PE-rör genom Rörspräckning: Infodring av PE rör i standard dimensioner och är en lämplig tekning om befintlig dimension måste bibehållas eller utökas. Rör kan beställas med extra skyddskappa i PP som extra skydd under installation och i samtliga SDR-klasser. Nytt PE-rör/segjärnsrör genom Styrd borrning: Installation av nya PE rör i standard dimensioner och är en lämplig tekning i valfri dimension. Även andra material rör tex segjärn kan borras. Installationen sker i närhet till den befintliga ledningen. PE rör kan beställas med extra skyddskappa i PP som extra skydd under installation och i samtliga SDR-klasser. Infodring med H2O liner (flexibelt foder för vattenledning): Lämplig teknik om dimensionen måste bibehållas. Blir helt självbärande och klarar tryckklasser över PN10.