Min hverdag: Produktsjef som ser verdien av kompetansedeling

Publicerad: 27 juni, 2022

Bildet: Svein Rune Myhre er opptatt av produktutvikling og lover at det vil skje spennende nytt innen rørfornying også på vannledningssiden i løpet av kort tid.

Bildet: Svein Rune Myhre er opptatt av produktutvikling og lover at det vil skje spennende nytt innen rørfornying også på vannledningssiden i løpet av kort tid.

Svein Rune Myhre (52) er salgs- og produktsjef i Olimb Rørfornying AS.  Kunnskapsdeling innen NoDig står høyt på agendaen hos en fagperson som har vært i bransjen hele sitt yrkesaktive liv, og som har gått med Olimb-logo på brystkassa med stolthet og tilfredshet.

 

Inngangen til jobben hos Olimb var en prosjektoppgave ved landbrukshøgskolen på Ås i 1994, der temaet var rørfornying. Da var Olimb det naturlige valget for Svein Rune Myhre, som har bostedsadresse i Hobøl i Indre Østfold kommune.

 

Verktøykassa er utvidet

Planen var å få en solid start på yrkeskarrieren hos Olimb, og kanskje finne noe annet etter fem år. Slik ble det ikke. Nå nærmer det seg Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i firmaet.

-Jeg har fått være med på en spennende reise, der verktøykassa innen rørfornying er blitt utvidet sakte men sikkert. Samspillet mellom oppdragsgiver, konsulent og oss som entreprenør har utviklet metoder og løsninger, sier han.

 

Skjer noe på vannsiden

For Myhre er rørfornying og NoDig to sider av samme sak.

-NoDig er bare den engelske versjonen av rørfornying, slik jeg ser det.  På avløpssiden jobber vi 100 prosent NoDig, mens vi fortsatt har en vei å gå på vannsiden. Det er der vi vil se en spennende utvikling de nærmeste årene, og her skal Olimb som landets største aktør absolutt våre i front, sier en noe hemmelighetsfull Svein Rune Myhre.

 

Deler kunnskap i SSTT

Svein Rune Myhre er en aktiv foreleser i SSTT-sammenheng. Selv om NoDig har eksistert i Norge i snart 50 år er det fortsatt noen som omtaler dette som ny teknologi.

-Dessverre er det alt for mange kommuner i Norge som enda har til gode å gjennomføre et NoDig-prosjekt. Gjennom SSTT kommer vi i kontakt både med ledningseiere, rådgivere og studenter, og sammen må vi utvikle faget ytterligere. Jeg lærer mye av å delta på kurs også som foreleser, understreker han.

Myhre betegner samholdet i den skandinaviske rørfornyingsfamilien som meget godt.

-Vi er konkurrenter, men også gode kolleger som ønsker hverandre framgang. Det er viktig at vi sammen utvider «NoDig-kaka», og da bør det være plass for alle seriøse aktører, mener han.

 

En stor faggruppe

Han ser positivt i at danske Per Aarsleff  har kommet inn på eiersiden.

Alle dansk-eide selskaper har beholdt sin profil og sitt varemerke.

-Noen ganger samarbeider vi om store prosjekter der ulike metoder tas i bruk, mens andre ganger konkurrerer vi om de samme oppdragene. Det er en virkelighet vi lever godt med, og jeg opplever at vi egentlig er blitt en del av en større faggruppe, sier Myhre.

 

Viktig med tverrfaglig kontakt

Hans hverdag er i stor grad preget av kontakt med rådgivere og ledningseiere, både på anbudssiden men også som sparringpartner på hvilke metoder som egner seg best i de ulike oppdragene.

Myhre er også nysgjerrig på nye produkter som dukker opp ute i Europa. Erfaringen tilsier at mye av produktutviklingen i det norske markedet skjer på hjemmebane, og her mener Myhre at Olimb også har vært en viktig bidragsyter.

-Vi er den største aktøren i Norge, og vi er også en sterk merkevare, sier han.

 

De siste månedene har det vært en rekke faglige treff i bransjen, kanskje med Hallingtreff som det store høydepunktet for mange.

-Vi ser at hungeren etter å møtes i ulike faglige fora er sterk, og det setter jeg også stor pris på. Vi har lært mye av pandemien, men relasjonene til markedet kan ikke erstattes av Teams, og jeg håper på mange spennende møteplasser både nasjonalt og internasjonalt de kommende årene, sier han til slutt.

Odd Borgestrand