Nytt innføringskurs i NoDig i Bergen til høsten

Publicerad: 3 juni, 2022

SSTT i samarbeid med  Norsk Vann inviterer til innføringskurs i NoDig i Bergen denne høsten. (Illustrasjonsfoto)

SSTT i samarbeid med Norsk Vann inviterer til innføringskurs i NoDig i Bergen denne høsten. (Illustrasjonsfoto)

SSTT i samarbeid med Norsk Vann inviterer igjen til innføringskurs i NoDig i Bergen. Kursholdere er prosjektdirektør i Sweco, Espen Killingmo og leder i SSTT, Borghild T. Folkedal.  

Denne gang blir det et fysisk kurs 17. og 18. november på Thon Hotell Bergen Airport.  I tillegg til de to kursholderne vil også dyktige representanter fra NoDig-entreprenører bidra med sin kompetanse innen de ulike NoDig-metodene.

Hvorfor et kurs om NoDig metoder?

NoDig-teknologi eller grøftefri ledningsrenovering, er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv/støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart (eks. butikker/næring) i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert.

Kursets mål og målgrupper

Et hovedmål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene. Det er behov for en betydelig økning av fornyelsestakten på ledningsnettet i norske kommuner og øket bruk av NoDig-metoder er et viktig bidrag i denne sammenheng. Kurset er dessuten en fin mulighet til å videreutvikle eget faglige nettverk innenfor NoDig. Kurset er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har liten eller ingen erfaring med NoDig-løsninger.

Undervisningsopplegg

Det legges vekt på praktisk tilnærming til stoffet gjennom oppgaveløsning i grupper. Kurset gir en oversikt over metoder, eksempler og tips ved bruk av de ulike metodene. Stikkord her er tekniske data, anvendelsesområder, fordeler og begrensninger. Videre beskrives fremgangsmåte i tilknytning til forundersøkelser, planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig. Deltakerne vil også få nyttige råd og tips tilknyttet byggeledelse av NoDig-anlegg.

I tillegg legges vekt på erfaringsoverføring fra avsluttede prosjekter; Hvorfor ble dette et bra prosjekt? Hva var det vi ikke lyktes med i dette prosjektet?

Se foreløpig program her.

Her kan du lese mer om kurset: https://va-kompetanse.no/konferanse/kurs-i-nodig-metoder-bergen/

Odd Borgestrand