Pipelife vil ha fart på det grønne skiftet

Publicerad: 10 maj, 2022

Stolt administrerende direktør Sigmund Aandstad over produksjon av 2500 mm PE-rør som snart skal ta sjøveien fra Pipelifes fabrikk i Stathelle til Tunisia.

Stolt administrerende direktør Sigmund Aandstad over produksjon av 2500 mm PE-rør som snart skal ta sjøveien fra Pipelifes fabrikk i Stathelle til Tunisia.

-Vi er alltid tilstede og vi skal være ledende med fornyelse av infrastruktur på en bærekraftig måte selv om folk flest ikke ser oss. Det var hovedbudskapet til administrerende direktør i Pipelife Norge, Sigmund Aandstad, da han åpnet Rørdagene 2022 i Langesund, et steinkast fra en av Pipelifes fabrikker i Norge.

-Vi driver med livsviktig infrastruktur for samfunnet vårt. De fleste er ikke opptatt av dette, men det blir stadig viktigere. Vi kan ikke ta det for gitt at vi har rent vann i springen eller at avløpsrørene fungerer etter sin hensikt. Det handler om å trygge våre ressurser, og her skal Pipelife være den ledende aktøren i sine markeder, sa en offensiv Aandstad til et snaut hundretalls konferansedeltakere i Langesund og Stathelle.

Det handler det om bærekraft

Bakteppet for årets konferanse er en infrastruktur som på ingen måte er friskmeldt i Norge. Vannlekkasjer på over 30 prosent, ekstremvær som setter infrastrukturen på enorme prøver. Det er hverdagen i norsk vannbransje.
-Vi har dårlig tid i dobbelt forstand. Vi må fornye vår infrastruktur på en bærekraftig måte. Alle må bidra, og da er dialog nødvendig for å finne de gode løsningene. Bærekraft har fulgt Pipelife i mange år, med et klimaregnskap siden 2010. Vi må dokumentere at det vi sier er også det vi gjør. Vi skal tåle å bli kikket i kortene. Bærekraft og business er to sider av samme sak. Det gjør vi ved å redusere fotavtrykkene på egne prosesser og fremme sirkulærøkonomi, fortsatte Pipelife-direktøren.

Faglig arena

Målet med Rørdagene er å skape en felles faglig arena for kommunalteknikk, og samferdsel. Det er femte gang Pipelife arrangerer Rørdagene. De tidligere arrangementene har vært lagt til Bergen, Lillestrøm og til fabrikkene på Stathelle og i Surnadal. Fabrikkbesøk i Stathelle er en del også av årets arrangement, der fossilfrie rørsystemer, masser i ledningssonen og digitalisering, - med bærekraft som den røde tråden.

Nye muligheter

Aandstad mente vannbransjens utfordringer også skaper nye muligheter. 
-Det fordrer at vi har et marked som er villig å adoptere innovative løsninger. Det betyr at vi må få fart på motoren i det grønne skiftet. Norge bruker 600 milliarder på offentlige innkjøp hvert år. Vi må løfte ambisjonsnivået og redusere tidsaspektet.  Vi må sørge for at innkjøperne blir morgendagens helter. Ofte er vi redd for å gjøre feil og velger gårsdagens løsning til laveste pris. Vi må tørre å stille krav og stikke hodet fram. Om vi ikke treffer hundre prosent på første forsøk er vi likevel med å drive utviklingen framover, understreket Aandstad.

Det haster

Produktsjef Bård Moen har jobbet mer enn halve livet i Pipelife, og han fulgte opp med å slå fast at også vannbransjen har hastverk med å innføre fossilfrie råvarer.
-Mange ler av oss fordi vi nå går foran, men det er viktig at varene blir etterspurt selv om det foreløpig kun er én produsent i Norge som kan levere fossilfrie rør i PVC og PP, sa han.
Pipelifes fossilfrie rørsystem kjennetegnes ved at råvarene nå produseres fra fornybar biomasse fra skogen, fremfor den tradisjonelle framstillingen av etylen gjennom raffinering av olje.

-Når Pipelife tar i bruk fornybare bioressurser til å produsere fossilfrie rørsystemer gjøres dette uten å endre egenskapene til rørene. Materialet som inngår i sluttproduktet har akkurat de samme egenskapene som før, understreket Moen. Rørene kan leveres med ulike andeler av fossilfri råvare, som vil gi ulik grad av C02-besparelse. Dette er 30, 60 eller 100 prosent bio-profil.  Sertifiseringen gjelder foreløpig kun fabrikken i Surnadal som produserer i PP og PVC. Dersom markedet gir positive tilbakemeldinger og etterspør fossilfrie PE-rør vil også PE-produksjonen i Stathelle bli sertifisert.

Moen ga honnør til Asker kommune, som var først ute med fossilfrie rørsystem. Pipelife trenger imidlertid flere kommuner og interkommunale selskaper på kundelista for å utvikle dette videre.  
-Det handler om å våge også for norske ledningseiere, og det handler om å samarbeide i det grønne skiftet, konkluderte han.

Administrerende direktør Sigmund Aandstad (t.v) og produktsjef Bård Moen i Pipelife Norge vil være motorer i det grønne skiftet i norsk vannbransje.

Administrerende direktør Sigmund Aandstad (t.v) og produktsjef Bård Moen i Pipelife Norge vil være motorer i det grønne skiftet i norsk vannbransje.

Odd Borgestrand