Hundar läcksöker vattenledningar

Publicerad: 7 maj, 2022

Jeckov söker efter fjärrvärmeläcka vid Norrtälje Energi. Foto: Susanne Kihl

Jeckov söker efter fjärrvärmeläcka vid Norrtälje Energi. Foto: Susanne Kihl

En av SSTT’s nya medlemmar är företaget Hundägarservice Specialsök som använder sig av hundar för att hitta läckor i dricksvatten- och fjärrvärmeledningar. De är i början av utvecklingen men tester visar att hundarnas doftsinne är mycket träffsäkert.

Ägaren av företaget och hundarna är Susanne Kihl som har mycket stor erfarenhet av att arbeta med hundar, tidigare har hon dresserat och levererat bevakningshundar till flygvapnet och militärpolisen, dresserat minhundar, ledarhundar och andra typer av specialsökhundar.

-        Idag är mitt fokus specialsök med hundarna och jag har tränat upp en för läcksökning av fjärrvärmenät och en för dricksvattennät. Bägge hundarna är utbildade sökhundar sedan tidigare och nu har jag specialdresserat dem för just vattensök.

Skiljer doften av fjärrvärmevatten från annat

Det kan låta lite märkligt att en hundnos ska kunna skilja på vatten i ett fjärrvärmerör och annat vatten, men det visar sig inte vara några problem alls.

-        Hundarnas nosar är så otroligt känsliga, doftbilden från vatten i fjärrvärmeledningar är uppenbarligen en helt annan än annat vatten. Det innebär också att vi kan läcksöka när det regnar ute, det stör inte hunden alls. Såvida det inte är extrema väderförhållanden såklart.

Hennes tränade hund för fjärrvärme är Jeckov, en schäfer och hunden som läcksöker på dricksvattenledningar är Bruno, en cockerspaniel, båda hundarna också är utbildade för bland annat att söka efter vägglöss.

-        Att träna upp hundar är en lång process där vi är beroende av att få möjligheter att träna hundarna i sammanhang där vi vet att läckor finns. Jag har ett bra samarbete med flera kommuner här på Västkusten och varit ute med hundarna när de ska gräva upp för en läcka, och då har vi testat hundarna innan de börjar gräva, och utan att jag vet var den misstänkta läckan finns, och hittills har hundarna visat en hög träffsäkerhet.

Kräver mycket av både hund och förare

Att det är en komplicerad process att utbilda en hund inom sök är det inte alla som förstår till fullo. Det är inte bara att gå en kurs och sedan tro att man har en kvalificerad sökhund.

-        Till att börja med måste man vara ödmjuk inför hunden och inse att inte alla hundar kan lära sig sök, det krävs flera olika mentala förutsättningar med förmågan till koncentration, kunna arbeta i alla väder och på alla platser utan att störas. Sedan behöver hundföraren också vara kvalificerad och veta hur man tränar hundarna för att kunna få en kvalitetssäkring i slutprodukten.

Saknar kvalitetssäkringssystem

Susanne Kihl saknar ett kvalitetssäkringssystem för civila sökhundar idag. Dock finns det exempelvis kvalitetssäkring för ledarhundar, där det är en kravspecifikation som Synskadades Riksförbund tagit fram och som leverantören av ledarhundar ska genomföra med godkänt resultat innan hunden placeras hos en synskadad.

-        För att bli certifierad i det systemet krävs att hunden klarar ett antal viktiga moment. Ett liknande kvalitetssystem skulle jag vilja se för sökhundar och jag har idag tagit hjälp av bland annat forskningsinstitutet RISE för att se om det går att utveckla ett sådant.

Fram till dess att det finns får hon lita på de resultat hennes hundar uppvisar och samla statistik och analyser från dem för att visa på exempelvis träffsäkerhet.

Genomfört tester med mycket goda resultat

Hos kommuner och andra ledningsnätsägare har intresset varit stort för hennes hundars kompetenser.

-        Jag började jobba med den här typen av sök i januari 2021 och kontaktade ett antal kommuner i mitt närområde och Tjörns Kommun var den som nappade direkt på detta med läcksök på vatten och där börjar utbildningen för Bruno. I april var vi med i Radio P4 Göteborg som kom och gjorde en intervju.

I samband med det fick Susanne Kihl ett samtal från Norrtälje Energi. De hade hört om henne och hennes hundar på radio och undrade om Bruno kunde söka efter läckor på fjärrvärmenätet då de hade svårigheter med att upptäcka en läcka med konventionella metoder och blev nyfikna på om det gick att använda hundar.

-        Jag sa att dricksvatten och fjärrvärmevatten luktar olika, men att jag testar gärna på den andra hunden jag har, om ni tror att detta kan vara ett behov. Jag utbildar inte någon hund förrän jag vet att det kan finnas både ett behov och efterfrågan då det kostar en hel del pengar och mycket tid innan hunden är färdig att börja jobba skarpt.

De skickade fem liter vatten från fjärrvärmeledningar i Norrtälje till Susanne Kihl som Jeckov fick träna på under ett par månader och sedan åkte de dit och utförde en del testsök.

-        Jeckov fick först testa att söka vid en läcka de redan kände till, men som jag och Jeckov inte visste var den var. Den hittade Jeckov på en gång. Sedan hade de ställt i ordning en testbana med tre olika läckor längs med en sträcka och Jeckov hittade alla tre utan problem.

Snö och tjäle inga problem

Susanne Kihls andra hund, Bruno, har istället tränats på att hitta läckor på dricksvattenledningar, och som en del av träningen fick Bruno i december förra året uppdraget att försöka hitta kända och misstänkta läckor på olika platser i Norrvattens område.

Det uppdraget hade flera utmaningar som snö på marken, tjäle och hårda ytor som asfalt. Trots utmaningarna så markerade Bruno en läcka som Norrvatten redan kände till och utöver det markerade Bruno läckor på platser där Norrvatten misstänker att det finns läckor, men som de inte lyckats lokalisera med andra läcksökningsmetoder.

-        När väl tjälen släpper ur marken och de kan kontrollera Brunos markeringar ska det bli intressant att få höra resultaten, men utifrån vad han hittat på andra håll tror jag de kommer visa sig stämma, konstaterar Susanne Kihl.

Fördelar med hundsök av läckor

De kommuner som redan testat på och sett träffsäkerheten som Jeckov och Bruno tillsammans med Susanne Kihl har uppnått ser ett flertal fördelar med att använda hundar som komplement i läcksökningen framöver.

-        Om man börjar med att använda hundarna och sedan verifierar med andra metoder kan man spara både mycket tid och pengar. Dessutom är det ju en mycket miljövänlig och hållbar metod, berättar Susanne Kihl.

En annan stor fördel är att hundarna inte bryr sig om vilket material som ledningarna är gjorda av.

-        När rören är gjorda av plastmaterial har jag förstått att det är svårt att lyssna sig till läckor och då kan hundarna bli ett viktigt verktyg i läcksökningen.

Då verksamheten fortfarande är i inledande skeden hoppas Susanne Kihl på att få så många möjligheter som möjligt att komma ut och testa hundarna.

-        Alla som tycker att den här metoden låter intressant och vill ha hjälp får gärna höra av sig så kan vi gemensamt fortsätta att utbilda hundarna och kanske även ta fram kvalitetssystem, avslutar hon.

 

Bruno visar en markering för en misstänkt vattenläcka där han markerar vid en brunn där doften kommer upp och när man gräver är läckan ca 2 meter därifrån. (Tjörns Kommun) Foto: Susanne Kihl

Bruno visar en markering för en misstänkt vattenläcka där han markerar vid en brunn där doften kommer upp och när man gräver är läckan ca 2 meter därifrån. (Tjörns Kommun) Foto: Susanne Kihl

Ylva Sjönell